Til Socialdemokratiets hovedbestyrelse v/formand Mette Frederiksen

 

Stå fast mod fattigdom og vold
i solidarisk sammenhold.
Vor jord er fælles, hejs et flag
for alle jordens folkeslag

 

Forårets repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger, samt 1. maj, naturligvis, gav os anledning til at repetere Arbejdersangbogen, og et helt par gange var det Halfdan Rasmussens herlige forårssang Nu grønnes vårens første træer, hvor ovenstående omkvæd forekommer.

PåTornved/Jernløse partiforenings generalforsamling – ligeledes i foråret - blev bestyrelsen decideret pålagt at henvende sig til Socialdemokratiets hovedbestyrelse vedrørende kvoteflygtninge.

Vi – bestyrelserne i Tornved/Jernlæse og Svinninge partiforeninger - finder det belastende for vort parti, at vi er i front af den stigende kreds af lande, der ser stort på aftalte forpligtelser i forhold til FN’s flygtningekonvention, således at vi ikke for nærværende modtager kvoteflygtninge.

Vi har med stigende skepsis fulgt vores partis bevægelse i borgerlig retning på flygtninge/indvandrerområdet. Ogvi har til stadighed slået os til tåls med, at Socialdemokratiets solide humanistiske grundholdning ville kunne bære igennem og sikre mennesker i nød.

Men nu begynder de første medlemsreaktioner at komme, netop med henvisning til den stærkt skærpede indvandrerpolitik.

Socialdemokratiets omsorg for de svage og respekt for-, og overholdelse af - internationale konventioner går som en solid akse gennem Socialdemokratiets historie.

Vi vil på den baggrund anmode om, at Socialdemokratiet i deres politik fortsat vil efterleve og forsvare vores internationale ansvar, i særdeleshed når det angår mennesker i nød.

At vi i Folketinget stemte for et stop for kvoteflygtninge er et ubærligt tab for vores grundlæggende værdier: humanisme og solidaritet.

Med respekt og de venligste hilsner

På bestyrelsernes vegne

Jan W.Thiemann,
Frm. Tornved/Jernløse Partiforening

Hans Christian Hansen
FrmSvinninge Partiforening