Hvem er vi og hvad mener vi !

Christina Krzyrosiak Hansen

Politisk Leder / Borgmesterkandidat

for Socialdemokraterne i Holbæk kommune

Økonomiudvalget

Udvalget for Arbejdsmarked
 
Projektudvalget for Lokal udvikling
   
integrationsrådet.


 - Hvad er dine vigtigste mærkesager?
At sikre tryghed og frihed gennem velfærd. Med mennesket i centrum og velfærd som det politiske mål, er det for Socialdemokraterne vigtigt, at give alle kommunens borgere frihed og tryghed til at kunne leve det liv, de ønsker.

- Udvikling i lokalområderne. Holbæk er en fantastisk kommune. Kommunens 17 lokalområder rummer smukke naturområder, byliv og landområder, der på hver deres måde er med til at forme kommunen. Vi skal sikre udviklingen i vores lokalsamfund og sørge for, at kommunen hænger bedre sammen. Dette gælder både i forhold til arbejdspladser, kulturliv og boligområder. Jeg mener, at det er vigtigt for kommunens sammenhængskraft at alle lokalområder bliver prioriteret.
 
- Beskæftigelse til alle. Jeg tror på, at det giver menneskelig værdi at være i beskæftigelse. Dette gælder både for den unge, der er i gang med sin uddannelse, og den voksne, der hver dag står op og går på arbejde. Det daglige møde med venner og kollegaer er et fællesskab, der er uvurderligt. Jeg vil være med til at sikre, at alle unge får en uddannelse, og at alle finder deres plads på arbejdsmarkedet. 

- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune?

Holbæk kommune skal være et attraktivt sted at bo, arbejde og uddanne sig. Kendetegnet ved Holbæk kommune skal være, at vi tager hånd om hinanden. Vores velfærd skal sikre tryghed for vores ældre og for vores børn. Virksomheder skal se kommunen som det rette sted for dem, fordi vi er nytænkende og ambitiøse. Med de rette investeringer og tiltag vil Socialdemokraterne sørge for, at Holbæk er en kommune med plads til alle.

-Hvorfor valgte du at gå ind i politik?

Mine socialdemokratiske værdier har altid været kompasset i mit liv. Når jeg har mødt uretfærdighed, hvad end det galt mine kammerater, der var udsat for mobning, eller senere hen mine kollegaer, der ikke blev behandlet retfærdigt på deres arbejdsplads, har jeg aldrig kunne lade vær med at blande mig. Jeg er grundlæggende af den tro, at man skal kæmpe for det, man tror på, og altid forsøge at være noget for andre. Derfor var det også helt naturligt for mig at gå ind i politik. Jeg vil gøre en forskel for de, der har brug for det.

- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune?

At acceptere, at man ikke kan ændre alt med det samme.

- Når du ikke laver politik, hvad laver du så?
 
Jeg arbejder som projektkoordinator og mentor for unge, der er faldet ud af uddannelsessystemet. Derudover er jeg er ved at færdiggøre min bachelor i Sociologi. Jeg elsker at opleve nye ting. Gå lange ture i naturen med min familie, tage til koncerter med mine kammerater og møde nye mennesker. Alt det er med til at inspirere mig i mit politiske liv.


__________________________________________________________________


Lars Roost Dinesen

Formand for udvalget for børn

Medlem af projektudvalget for vækst.

Holbæk Erhvervsforum.

KL's delegeret møde.

Valgbestyrelse ved folketingsvalg, EU-Parlamentet og kommunale valg.   


- Hvad er din vigtigste mærkesag?
At Holbæk Kommunes udvikling sker åbenlyst / transparent, og det på en måde hvor økonomien
er på plads og de svage grupper sikres og organisationen/Holbæk Kommune udvikler sig til glæde for borgerne  

- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune?
Det skal være en kommune i balanceret vækst og det gerne i hele kommunen
skole- og uddannelsesniveauet skal hæves - og så skal der være styr på økonomien

- Hvorfor valgte du at gå ind i politik.
For at støtte og give mit bidrag til mit parti gennem mange år
og for at medvirke til at få en ny borgmester – på det tidspunkt Sine

- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune?
At byrådet er blevet så splittet som det er – og så er der det med tiden
til den megen læsning og de mange møder

- Når du ikke laver politik, hvad laver du så?
Hjælper unge med at komme i gang med uddannelse og fastholde dem i uddannelse
og medvirke til at rydde de bump væk, der kan opstå – resten af en sparsom tid går med vinterbadning,
træning af mit basketballhold og så familien.

__________________________________________________________________


Jens Kristiansen

Udvalget for børn,

Vækstudvalget.

Formand for bevillingsnævnet.

Valgbestyrelse ved kommunale valg.

   
-
 
Hvad er din vigtigste mærkesag?
Det har jeg tænkt meget over, men kan ikke præcist nævne en sag som skal fremhæves. I min verden handler politik og byrådsarbejde om at hjælpe mennesker, skabe en god tilværelse med indhold for alle. Lige fra børneinstitution til plejecenter. Det lyder måske som en floskel, men jeg tror på at vores byrådsgruppe er med til at skabe rammerne for et godt liv. Der er altid plads til forbedringer, men vi må arbejde ud fra de rammer der er.

- I hvilken retning skal vi have Holbæk?
Vi skal være en kommune med rigt kulturliv, vækst på bosætning, vækst på handel og turde satse på fremtiden og ikke bare vente på fremtiden.

-
 Hvorfor valgte du at gå ind i politik?
Måske lidt en tilfældighed, men mente at jeg kunne være med til at gøre en forskel.

Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk Kommune?
Det er altid svært at være med til beslutninger, som påvirker folks liv. Svært at skulle prioritere, fordi der ikke er penge nok. Svært at finde nok tid til både fuldtidsjob og politikken.

-
 Når du ikke laver politik, hvad laver du så?
Er ansat som indkøber i Danmarks bedste kontorforsyning Boresko A/S i Roskilde. Her forsøger jeg at bestride en fuldtidsstilling, selvom det til tider kan være svært. Når jeg har fri, så nyder jeg tiden sammen med mine børn, passer hus / have og forsøger at slappe af.

__________________________________________________________________


Ole Hansen.

Organisatorisk gruppeleder


Udvalget for Klima og Miljø.

Projektudvalget for Lokal udvikling.   

Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen.

Holbæk Bygningsforbedringsfond.
  

- Hvad er din vigtigste mærkesag? 
Jeg havde to konkrete mærkesager op til kommunevalget i 2013. Renovering af Ugerløse friluftsbad og færdiggørelse af cykelsti mellem Tølløse og Ugerløse. Disse to sager har Socialdemokraterne været med til at stemme igennem i Byrådet og det er jeg naturligvis meget tilfreds med. 

Herudover må min vigtigste mærkesag i denne byråds periode være at sikre at det politiske arbejde i byråds gruppen bliver stærkt og sammentømret, og at vi i samarbejde med andre partier i byrådet får skabt de resultater, og med de socialdemokratiske fingeraftryk, der ikke blot kan sikre vores borgere en god hverdag, men også sikre partiet en stor fremgang og en magt som vi har agt ved næste valg.

- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune?
Holbæk Kommune skal være et godt sted at bo for alle vores borgere. kommunen skal være attraktiv at bo i og flytte til, både for børnefamilier, ældre borgere og virksomheder der ønsker at skabe arbejdspladser til vores unge,

Kommunen skal være god til at tage imod og være god til at integrerer de flygtninge og indvandre der kommer til kommunen, så også de får en mulighed for at bidrage til vores alle sammens fælles kommune.

Vi skal være en grøn kommune der sætter Miljø og bæredygtig fremtid meget højt i vores mål, og med det gode samarbejde som Socialdemokraterne har indgået i Byrådet og med den indflydelse det har ført med sig, er jeg sikker på at det nok skal lykkedes.

- Hvorfor valgte du at gå ind i politik.
Jeg kunne slet ikke lade vær, jeg Er bare politiker og Socialdemokrat helt ind i hjertet, og så elsker jeg at kunne gøre noget godt for andre mennesker, og så er det meget vigtigt for mig at Socialdemokraterne altid søger indflydelse på de beslutninger der skal tages, og at vi også tør tage dem. derfor er det naturligvis alt afgørende at vi er med der hvor politikken bliver til og der hvor den bliver besluttet.

- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune?
Det sværeste er at forstå når personer der siger de er Socialdemokrater og er blevet valgt som Socialdemokrater, lige pludselig melder sig ud af partiet og bliver løsgænger i Byrådet, og herefter melde sig ind i andre partier, og så føre dette parties politik, selv om der jo er valgt på socialdemokratiske stemmer. Det er på ingen måder rimelig, de burde naturligvis i respekt for de vælgere der har stemt på dem som Socialdemokrater, forlade byrådet og give pladsen videre til suppelanterne.

- Når du ikke laver politik, hvad laver du så?
I mit arbejdsliv har jeg en butik i Tølløse, Super Hobby & Legetøj, og i min fritid deltager jeg i foreningslivet og har været med til at stifte Fællesskab Tølløse som er en forening der virkelig har kunnet samle Tølløse, og så hygger jeg mig naturligvis med min dejlige familie.

__________________________________________________________________


Ole Brockdorff.

Næstformand i Udvalget for Klima og Miljø 

Børne og ungeudvalget.

Handicaprådet.

Grundlisteudvalg.

Handicaprådet.


- Hvad er din vigtigste mærkesag? 
Mennesket i centrum, bevare og udbygge velfærdssamfundet for alle kommunens borgere uanset alder og områder. For velfærd er grundlaget for et godt fællesskab. En decideret mærkesag – indflydelse og socialdemokratisk politik, for fremgang og bærdygtighed kommer ikke af sig selv.

- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune?
Holbæk kommune skal være en god og rar kommune at bo i, vi skal bevare lokalområderne, hvilket betyder at vi skal udbygge Holbæk by og land, med vækst på handel, virksomheder, kulturliv og ikke mindst bosætning og det skal være miljømæssigt forsvarligt.

- Hvorfor valgte du at gå ind i politik. 
Har haft faglig interesse siden mine unge dage, derfor var det naturligt for mig at være socialdemokrat, også fordi velfærd, miljø, teknik og planlægning havde min interesse. Fik en opfordring til at stille op til byrådet.

- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune? 
At omsætte det sagte til handling, at nogen tror at man kan få mere velfærd for færre penge,  og andre mener at udlicitering er en mirakelkur.

- Når du ikke laver politik, hvad laver du så? 
Læser en masse skrivelser m.m. ellers have, familie, og lidt andet foreningsliv. Ser gerne med glæde hjemmekampe i HBI første holdet, især hvis de vinder.

__________________________________________________________________


Jørgen Jensen. 

Udvalget for Voksne.

Projektudvalget for Lokal udvikling.

Center for specialundervisning.

Grundlisteudvalg. 

Handicaprådet. 

Taksationskommissionen.   


- Hvad er din vigtigste mærkesag?      

Min vigtigste mærkesag er at få især ældreområdet til at fungere så godt som muligt, herunder skabe gode boliger, som vi er i gang med ved bygning af de nye plejehjem i Jyderup, Holbæk og Tølløse.

- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune? 

Holbæk Kommune skal være et godt sted at bo for alle vores borgere.
Hvorfor valgte du at gå ind i politik. Det er et område af det politiske liv hvor vi ret hurtigt kan se de beslutninger vi træffer i Byrådet bliver udført i vores kommune.

- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune? 

Det sværeste er nok at der ikke et penge til alle de opgaver, vi gerne ser udført for vores borgere.

- Når du ikke laver politik, hvad laver du så? 

I den sparsomme fritid jeg har passer jeg vores hus og have, er med i bestyrelsen i en del foreninger, og når min kone og jeg skal slappe rigtigt af er vi i vores campingvogn på Rørvig Strand Camping.