Så kom dagen, hvor knapt 100 medarbejdere i Holbæk Kommune fik fyresedlen. Uanset om man er glad for eller ked af sit arbejde, så rammer det altid som et chok, der sender folk ud på en følelsesmæssig rutsjetur, hvor man det meste af tiden føler, at man hænger i loopet med hovedet nedad. Der er ikke noget godt at sige om det i dag eller i den nærmeste fremtid. Jeg håber alligevel, at det for de fleste på lidt længere sigt vil vise sig, at da døren lukkede, åbnede der sig en lang række nye. At alle vil komme godt videre - både som mennesker og i deres arbejdsliv.

Mere end 300 stillinger bliver nedlagt i kommunen – resten findes ved naturlig afgang og ved ubesatte og tidsbegrænsede stillinger, der ikke genopslås. Det er rigtig mange hænder og hoveder, vi skal undvære fremover. Det vil kunne mærkes på alle kommunens arbejdspladser og i kvaliteten af vores fælles velfærd.

Hvis der var en fornuftig grund eller en idé med det, kunne vi nok bedre acceptere det, men det ligner desværre bare skruen uden ende. Et flertal af politikere, der kun kan se én vej – nemlig at skære sig til balance i budgettet år ud og år ind.

Det er min opfattelse, at vi bør tilrettelægge vores økonomiske politik på en ny måde, hvor vi overholder og udnytter vores andel af servicerammen fuldt ud; hvor vi har råd til den nødvendige vedligeholdelse og renovering; hvor vi har den nødvendige likviditet, og hvor vi afdrager kommunens gæld i et passende tempo. Det vil koste en skattestigning i omegnen af 75 mio.

Så kunne vi bruge kræfterne på at få flere penge ind f.eks. via tilflytning af ressourcestærke borgere og virksomheder. Vi kunne frigøre midler i budgettet f.eks. ved at få flere i arbejde og uddannelse og ved investering i forebyggende og tidlige indsatser, der kunne give besparelser på længere sigt.

De penge kunne vi så igen bruge på nye investeringer, og så er vi inde i en god spiral.

Jeg ønsker og håber af hele mit hjerte, at vi får en borgmester, der kan se idéen i det - og som kan samle byrådet om en fælles vision for hele kommunen. Det ville give arbejdsro både for politikere og medarbejdere, idet enhver alvorlig diskussion om skat og om behovet for nedskæringer, ville være elimineret. Der ville kort sagt være en mening med galskaben.

Vi trænger til en politisk leder af kommunen, der ser samarbejdet og fællesskabet som de allervigtigste forudsætninger for at lykkes. Om Søren Kjærsgaard viser det nødvendige udviklingspotentiale, eller om vi har behov for en anden person (-lighed), må tiden vise.

 

Sine Agerholm, byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Holbæk Kommune