Holbæk Kommunekreds

Holbæk-kredsen er den politisk-organisatoriske ramme for alle partimedlemmerne i Holbæk kommune.

Kredsens bestyrelse består af
Formand: Erik Just Pedersen  tlf. 52370501   erikjustpedersen@gmail.com  
Næstformand: Preben Thisgaard tlf.  40526999 pt@novapro.dk
Kasserer: Kaj Erik Hansen tlf. 60211632

Derudover har de 3 partiforeninger og DSU hver 2 repræsentanter i kredsbestyrelsen.

Desuden deltager folketingskandidaten Kaare Dybvad
regionsrådsmedlem Nicolai Nicolaisen og
byrådsgruppens formand i møderne.

Kredsens mødeaktiviteter foregår i partilokalerne hos AOF på Roedsvej i Holbæk