Her på denne side kan du læse om og se vores kandidater til kommunevalget 21. november 2017.  Du kan også læse hele vores valgprogram HER

Christina Krzyrosiak Hansen er Socialdemokratiets borgmester kandidat. 

Det er tid til velfærd For mig er kommunalvalget den 21. november mere end et valg. Det handler om vores fremtid for det sted, jeg elsker. Det er her, jeg er vokset op og gik i børnehave. Fik venner. Pakkede skoletasken hjemme på Oldvejen og tog bussen til Østre Skole. Lærte at læse og skrive. Lærte at cykle. At spille basket. Og blev forelsket for første gang på fodboldbanen i Tuse.


Det er her, jeg fik mit første job og senere blev leder på en skole i Audebo for socialt udsatte unge. Det er her, jeg så fællesskabet række en hånd ud til dem, der havde brug for en ekstra chance.


Holbæk er min kommune. Det er mit hjem. Det er den her egn, der har gjort mig til den, jeg er. Det er her, jeg vil gøre en forskel. Fordi vi har brug for en ny kurs.


Det seneste år har mange spurgt mig, om vores velfærdssamfund har toppet. Om der vil være pædagoger nok i børnehaven til deres børn? Om de selv vil få en værdig pleje, den dag de ikke længere kan klare sig selv? Om børnefamilier gider bo her, og om virksomhederne også vil være her i fremtiden?


Svaret er ja. Men kun hvis vi kæmper for det. Efter fire år med nedskæringer og ligegyldighed omkring både bundlinje og børn, er det tydeligt, at lav skat og løbske udgifter har en pris.


Hvis Holbæk skal være ligeså dejligt for alle de børn der bor her nu, som det var for mig, så er det tid til en anden vej.

Tid til en velfærds procent, så vi hurtigst muligt får rettet op på det økonomiske kaos, der rammer de svageste hårdest.

Tid til en visionær strategi for erhvervsudviklingen i hele kommunen, så vi sikrer grundlaget for vores børnehaver, skoler og ældrepleje.

Tid til politisk lederskab, så borgerne igen kan have tillid til den politiske ledelse.

 

Den 21. november kan vi stemme Holbæk Kommune tilbage på sporet.

Det er tid til velfærd.


Lars Roost Dinesen er nr. 2 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november og er opstillet i Holbæk By.
Lars’ fokus vil ligge på at skabe gode vilkår for børn og unge i Holbæk. Han vil arbejde for at genoprette økonomien, så vi igen kan styrke pasnings- og skoleområdet. Lars arbejder nemlig til hverdag som jobkonsulent hos UngeGuiden, hvor unge hjælpes til at starte og gennemføre en uddannelse, og ser hver dag, hvor stor en betydning en god uddannelse har for den enkelte.

Charlotte Nielsen er nr. 3 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november og er opstillet i Vipperød. 
Charlottes mærkesag er uddannelsesområdet, med særligt fokus på at styrke samarbejdet mellem grundskolen, erhvervsskolerne og erhvervslivet i kommunen. Hun har blandt andet arbejdet med denne dagsorden som tovholder på ”Den praktiske projektopgave” på Kildedams skolen, og fortsætter nu arbejdet med at bygge bro mellem grundskolen og erhvervsskolerne som lærer på Holbæk 10. Klassecenter. 

Jens Kristiansen er nr. 4 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november og er opstillet i Tuse. 

I byrådet vil Jens arbejde for at styrke kultur- og foreningslivet gennem vores dygtige frivillige, så alle, uanset baggrund, kan få adgang til de fællesskaber, foreningslivet tilbyder. Sådan styrker vi bedst vores social sammenhængskraft!


Kaj Erik Hansen er nr. 5 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november. Kaj Erik mener at besparelser skaber afvikling og utryghed blandt borgerne og kommunens medarbejdere. Kaj Erik vil arbejde for, at kommunen investerer i de forebyggende indsatser, der først og fremmest giver den enkelte borger et bedre liv, og på lidt længere sigt også gavner kommunens økonomi. Kaj Erik foreslår, at vi investerer i udvikling, der hvor borgeren bor og lever, centralisering af både service og andre tilbud, er en stor udfordring. Til daglig arbejder Kaj Erik som SSP konsulent, og har derfor et helt specielt kendskab til, og fokus på borgernes trivsel.


Derya Tamer er nr. 6 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november og er opstillet i Holbæk By. 
Deryas fokus vil især ligge på børn, unge og uddannelse – hun vil især gerne arbejde for, at flere unge i kommunen får den nødvendige hjælp til at komme i uddannelse, blandt andet gennem bedre vejledning og mentorordninger. 
Til hverdag studerer Derya selv på RUC, og som vores yngste kandidat på listen, håber hun at kunne blive de unges stemme i byrådet. 

Mona Rosenberg Larsen er nr. 7 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november og er opstillet i Knabstrup.

I byrådet vil Mona gerne fokusere på, at bygge bro mellem landområderne og Holbæk By. Hun vil gerne arbejde for at skabe aktiviteter og fællesskaber i landområderne, der kan tiltrække byen og omvendt, så vi alle kommer tættere på hinanden på tværs af kommunen. By og land skal ikke være et ”os og dem” – vi skal være en samlet kommune.


Ole Brockdorff er nr. 8 på den socialdemokratiske liste til kommunal valget i november og er opstillet i Holbæk By, . Oles fokus i byrådet vil især ligge på miljøpolitik. Ole ønsker at gøre Holbæk til en grøn kommune, og sikre en ren fjord, åløb og drikkevand. Derfor vil Ole også gerne arbejde for en bedre kollektiv trafik lokalt, så flere borgere vil vælge den grønne trafikløsning. Ole sidder allerede i Holbæk byråd, og glæder sig meget til den politiske debat med jer alle - han, og vi, mener nemlig, at vi når længst når vi inkluderer vores borgere.Christina Hvass er nr. 9 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november og er opstillet i Regstrup.

Christina har en stor kærlighed til foreningslivet, og vil i byrådet arbejde for netop at styrke dette. Christina vil arbejde for at skabe en større tilgængelighed til foreningslivet, så alle i kommunen, uanset alder og bopæl har lyst, adgang og transportmuligheder til, at engagere sig i foreningslivets fællesskaber. Christina er desuden selv meget aktiv i det lokale foreningsliv, og kan findes som både instruktør i Jernløse gymnastikforening og hos Undløses skolesvømningstilbud.


Preben Thisgaard er nr. 10 på den socialdemokratiske liste til kommunal valget i november og er opstillet i Holbæk By.
I byrådet er en af Prebens mærkesager, at forbedre trafikforholdene i Holbæk kommune, særligt for pendlere, og vores børn og studerende. Preben vil arbejde for at gøre den offentlige trafik i forbindelse med skole og uddannelsesinstitutioner mere effektiv, så vores unge let kan bevæge sig til og fra skole og fritidstilbud – sådan sikrer vi bedst mulighed for at gennemføre sin uddannelse og lysten til at blive i Holbæk kommune som ung.


Ahmad Laila er nr. 11 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november og er opstillet i Gislinge.

Ahmad vil i sit byrådsarbejde kæmpe for flere lære- og arbejdspladser i Holbæk kommune, så vi både kan sikre vækst og arbejdskraft i fremtiden. Ahmads arbejde for arbejdspladser i kommunen, vil desuden have rødder i integrationen, da Ahmad mener, at den bedste måde at blive en del af lokalsamfundet er at møde andre lokale på tværs af kulturel baggrund og få indblik i det danske samfund.


Ole Hansen er nr. 12 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november og er opstillet i Tølløse. 
I byrådet vil Ole fortsat gerne arbejde for, naturen og miljøet, flere cykelstier i hele kommunen, så vi både sikrer en mere klimavenlig og sund transport, får forbundet lokalområderne til en samlet kommune, og sikrer sikre skoleveje for alle kommunens børn og unge. Ole sidder på nuværende tidspunkt i byrådets klima- og miljøudvalg og projektudvalget for lokal udvikling, hvor Oles fokus er på vækst og udvikling i de 18 lokalområder!


Erik Just Pedersen er nr. 13 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november og er opstillet i Jyderup.

I byrådet vil Erik arbejde for at sikre, at den kommunale velfærd bliver i det offentlige, fremfor at udlicitere til private. Erik vil kæmpe imod at privatisering bliver brugt som en spareøvelse, så vi fortsat kan sikre gode ansættelsesvilkår og ordentlig behandling af brugerne. I sidste går privatiseringer ud over os alle - både som medarbejder, bruger og skatteborger.


Mogens Justesen er nr. 14 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november og er opstillet i Jyderup.
Mogens’ fokus i byrådet vil ligge på at øge uddannelsesniveauet og beskæftigelsen i Holbæk Kommune. Vi skal sikre at alle er klar til at videreuddanne sig når de afslutter folkeskolen, og at der er mulighed for efteruddannelse for både ufaglærte og ansatte der har behov for ny viden om sit fag. Der er nemlig en stor værdi i, at være i beskæftigelse og kunne forsøge sig selv, mener Mogens, der til hverdag er A-kasseleder hos 3F.


Miaamalie Sandgreen Jensen er nr. 15 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november.
I byrådet vil Miaamalie arbejde for det gode børneliv, hvor vi prioriterer vores børn og ikke gang på gang svinger sparekniven over daginstitutionerne. Der skal investeres i udvikling, omsorg og sundhed for vores børn, og løsningerne skal være langsigtede og holdbare – ikke bare et plaster på et åbent sår.

 

Lasse Jensen er nr. 16 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november.
Lasses mærkesag vil være, at styrke samarbejdet mellem fagforeninger, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i Holbæk kommune, så vi i fremtiden kan sikre bedre vilkår for at skabe arbejdspladser og uddannelse.
Jørgen Jensen
genopstiller til byrådet, og er nr. 17 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november.

Jørgens fokus i byrådet vil fortsat ligge på, at styrke ældreområdet. Det er vigtigt at få forbedret den service vi tilbyder vores ældre, både de hjemmeboende og på plejecentrene. Jørgen mener at der skal sikres mere plejepersonale, så der bliver tid til, at den enkelte plejer kan udføre sin opgave til fulde og ikke gå på kompromis med sin faglighed og den opmærksomhed som den enkelte borger fortjener.

Martin Schwartz-Gjedsted er nr. 18 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november og kommer fra Orø. I byrådet vil Martin gerne fokuserer på at sikre flere billige almennyttige boliger til både unge og ældre i hele kommunen. På den måde sikrer vi både, at kommunens ældre har adgang til de nødvendige faciliteter, og gør kommunen mere attraktiv for de unge. Martin mener at det er vigtigt at sikre, at Holbæk By ikke udelukkende bliver et område for kommunens mest velhavende borgere, og at muligheden for en god bolig, der er til at betale, skaber tryghed.


Mogens Helt er nr. 19 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november og kommer oprindeligt fra St. Merløse, hvor han har boet i 40 år. Mogens er i dag pensioneret typograf og lærer, og vil i byrådet fokuserer på at styrke vores uddannelser og ældrepleje – læring, sundhed og omsorg er kerneområder for Mogens, så vi både får skabt gode vilkår for ungdommen og de ældre i kommunen. Niels Erik Jørgensen er nr. 20 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november.
I byrådet vil Niels Erik arbejde for at mindske mængden af kontrol med vores offentlige ansatte. Niels Erik tror fuldt ud på de ansattes faglighed, og mener at de mange registreringer og spørgeskemaer fjerner fokus fra den vigtigste opgave - at der ydes den bedste velfærd til kommunens borgere. Nis Rømer er nr. 21 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november. 
I byrådet vil Nis arbejde for at styrke samarbejdet mellem skoler og kulturliv, så børn og unge får bedre læring og en mere interessant skoledag. Nis ønsker at sætte fokus på byernes arkitektur og offentlige rum og arbejde for bæredygtig byudvikling i kommunen, og mener, at et godt kultur- og byliv skaber livskvalitet og regional udvikling. Nis bor og underviser på Kunsthøjskolen i Holbæk.


Allan Larsson er nr. 22 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november.

Allans fokus i byrådet vil være, at styrke kernevelfærden i Holbæk. De mange besparelser i kommunen har betydet, at vi har skåret på de mest udsatte grupper, og det skaber stor usikkerhed mener Allan. Derfor er god pleje til vores ældre, gode institutioner til vores børn, mulighed for god uddannelse hele livet og sikkerhed for vores ledige er særligt vigtige for Allan.