Hvem er vi og hvad mener vi !

Christina Krzyrosiak Hansen

Borgmester

Formand for Økonomiudvalget

Formand for valgbestyrelse ved kommunale valg
 


    - Hvad er dine vigtigste mærkesager?
At sikre tryghed og frihed gennem velfærd. Med mennesket i centrum og velfærd som det politiske mål, er det for Socialdemokraterne vigtigt, at give alle kommunens borgere frihed og tryghed til at kunne leve det liv, de ønsker.

- Udvikling i lokalområderne. Holbæk er en fantastisk kommune. Kommunens 17 lokalområder rummer smukke naturområder, byliv og landområder, der på hver deres måde er med til at forme kommunen. Vi skal sikre udviklingen i vores lokalsamfund og sørge for, at kommunen hænger bedre sammen. Dette gælder både i forhold til arbejdspladser, kulturliv og boligområder. Jeg mener, at det er vigtigt for kommunens sammenhængskraft at alle lokalområder bliver prioriteret.
 
- Beskæftigelse til alle. Jeg tror på, at det giver menneskelig værdi at være i beskæftigelse. Dette gælder både for den unge, der er i gang med sin uddannelse, og den voksne, der hver dag står op og går på arbejde. Det daglige møde med venner og kollegaer er et fællesskab, der er uvurderligt. Jeg vil være med til at sikre, at alle unge får en uddannelse, og at alle finder deres plads på arbejdsmarkedet. 

- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune?

Holbæk kommune skal være et attraktivt sted at bo, arbejde og uddanne sig. Kendetegnet ved Holbæk kommune skal være, at vi tager hånd om hinanden. Vores velfærd skal sikre tryghed for vores ældre og for vores børn. Virksomheder skal se kommunen som det rette sted for dem, fordi vi er nytænkende og ambitiøse. Med de rette investeringer og tiltag vil Socialdemokraterne sørge for, at Holbæk er en kommune med plads til alle.

-Hvorfor valgte du at gå ind i politik?

Mine socialdemokratiske værdier har altid været kompasset i mit liv. Når jeg har mødt uretfærdighed, hvad end det galt mine kammerater, der var udsat for mobning, eller senere hen mine kollegaer, der ikke blev behandlet retfærdigt på deres arbejdsplads, har jeg aldrig kunne lade vær med at blande mig. Jeg er grundlæggende af den tro, at man skal kæmpe for det, man tror på, og altid forsøge at være noget for andre. Derfor var det også helt naturligt for mig at gå ind i politik. Jeg vil gøre en forskel for de, der har brug for det.

- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune?

At acceptere, at man ikke kan ændre alt med det samme.

- Når du ikke laver politik, hvad laver du så?
 
Jeg arbejder som projektkoordinator og mentor for unge, der er faldet ud af uddannelsessystemet. Derudover er jeg er ved at færdiggøre min bachelor i Sociologi. Jeg elsker at opleve nye ting. Gå lange ture i naturen med min familie, tage til koncerter med mine kammerater og møde nye mennesker. Alt det er med til at inspirere mig i mit politiske liv.


__________________________________________________________________

Lars Roost Dinesen

Gruppeformand

Formand for udvalget for Beskæftigelse og Uddandelse

Valgbestyrelse ved folketingsvalg og valg til EU–Parlamentet


   


- Hvad er din vigtigste mærkesag?
At Holbæk Kommunes udvikling sker åbenlyst / transparent, og det på en måde hvor økonomien
er på plads og de svage grupper sikres og organisationen/Holbæk Kommune udvikler sig til glæde for borgerne  

- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune?
Det skal være en kommune i balanceret vækst og det gerne i hele kommunen
skole- og uddannelsesniveauet skal hæves - og så skal der være styr på økonomien

- Hvorfor valgte du at gå ind i politik.
For at støtte og give mit bidrag til mit parti gennem mange år
og for at medvirke til at få en ny borgmester – på det tidspunkt Sine

- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune?
At byrådet er blevet så splittet som det er – og så er der det med tiden
til den megen læsning og de mange møder

- Når du ikke laver politik, hvad laver du så?
Hjælper unge med at komme i gang med uddannelse og fastholde dem i uddannelse
og medvirke til at rydde de bump væk, der kan opstå – resten af en sparsom tid går med vinterbadning,
træning af mit basketballhold og så familien.

__________________________________________________________________


Ole Hansen.

Medlem af gruppeledelsen


Formand for Kultur og Fritid.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland - tværkommunal politisk styregruppe

SEAS/NVE Repræsentantskab - Hvad er din vigtigste mærkesag? 

Det vigtigste for mig er at vi med borgmesterposten får Holbæk kommune tilbage på sporet, et spor hvor økonomien bliver genoprettet og bliver stærk, hvor velfærden får højeste protiet, at miljøpolitikken bliver trukket i en mere grøn retning og at Kultur og foreningslivet vil blomstre.    

- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune?
Holbæk Kommune skal være et godt sted at bo for alle vores borgere. kommunen skal være attraktiv at bo i og flytte til, både for børnefamilier, ældre borgere og virksomheder der ønsker at skabe arbejdspladser til vores unge,

Kommunen skal være god til at tage imod og være god til at integrerer de flygtninge og indvandre der kommer til kommunen, så også de får en mulighed for at bidrage til vores alle sammens fælles kommune.

Vi skal være en grøn kommune der sætter Miljø og bæredygtig fremtid meget højt i vores mål, og med det gode samarbejde som Socialdemokraterne har indgået i Byrådet og med den indflydelse det har ført med sig, er jeg sikker på at det nok skal lykkedes.

Vores kultur og foreningstilbud skal styrkes i hele vores kommune, borgerne skal lige meget hvor i kommunen de bor havde let adgang til Kultur, fritid , og forenings aktiviteter.

- Hvorfor valgte du at gå ind i politik.
Jeg kunne slet ikke lade vær, jeg Er bare politiker og Socialdemokrat helt ind i hjertet, og så elsker jeg at kunne gøre noget godt for andre mennesker, og så er det meget vigtigt for mig at Socialdemokraterne altid søger indflydelse på de beslutninger der skal tages, og at vi også tør tage dem. derfor er det naturligvis alt afgørende at vi er med der hvor politikken bliver til og der hvor den bliver besluttet.

- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune?
Det sværeste er nok at det kan være meget svært at overskue en så stor kommune, og vide alt det man gerne vil vide. derfor er det også dejligt at vores gruppe er på 9 dygtige gruppemedlemmer der hver især har deres områder at arbejde med. 

- Når du ikke laver politik, hvad laver du så?
I mit arbejdsliv har jeg en butik i Tølløse, Super Hobby & Legetøj, og i min fritid deltager jeg i foreningslivet og har været med til at stifte Fællesskab Tølløse som er en forening der virkelig har kunnet samle Tølløse, og så hygger jeg mig naturligvis med min dejlige familie.

_________________________________________________________________

Charlotte Nielsen

 

Formand for Projektudvalget for decentralisering (aug.2018)

Projektudvalget for unge og uddandelse


-Hvad er din vigtigste mærkesag?

Det er vigtigt, at vi med borgmesterposten får sat en ny retning for Holbæk kommune, som betyder, at vi skal forbedre vores velfærd, være tættere på borgerne, være synlige i lokalområderne og genskabe tilliden og arbejdsmiljøet for de ansatte i kommunen. Ud over det så har jeg et særligt fokus på folkeskolen som har været ude for gentagende besparelser og nedskæringer - ikke mindst skal vi lykkes med ordblindeområdet.

-I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune?

Vi skal først og fremmest have styr på økonomien. Og så er Holbæk på mange måder allerede en attraktiv kommune at bo i med Holbæk fjord og naturen omkring os, men den skal helt mål med bedre institutioner og folkeskoler, bedre ældrepleje og arbejdsmiljø.

Så skal vi tænke uddannelser til vores unge og arbejde for at Holbæk kommune får nye uddannelsesmuligheder, som kan spille sammen med Holbæks erhvervsliv. Vi skal bidrage til at der skabes arbejdspladser i kommunen. Vi skal sikre, at unge der er udfordrerede på forskellig vis kommer videre på en uddannelse og med deres liv. 

-Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune?

Det bliver først og fremmest svært at vende økonomien og få forbedret velfærdsområderne. Derudover er det  vigtigt at sætte sig ind i de arbejdsområder, som man skal arbejde med, og det er måske også noget af det sværeste i starten – at skabe sig et overblik over det arbejde, man skal i gang med. Så bliver det spændende at komme med forslag til forbedringer og nye måder at gøre tingene på , men også svært i forhold til de kompromiser, som også skal indgås.

-Hvorfor valgte du at gå ind i politik?

Jeg er vokset op med fællesskab, solidaritet og velfærdsstaten – herunder de store institutioner som f.eks. folkeskolen. De begreber er nogle af de vigtigste bestanddele i vores samfund, synes jeg – de er nogle grundlæggende værdier. Og de er værd at kæmpe for.

-Når du ikke laver politik, hvad laver du så?

Til daglig arbejder jeg på Holbæk 10.klassecenter bl.a. med en EUD-klasse, som er elever som skal videre på en erhvervsuddannelse, ordblinde elever og har ganske almindelige dansktimer i andre klasser også. Når jeg ikke er på arbejde, kommer jeg så ofte som muligt i Holbæk roklub og i et motionscenter. Om sommeren cykler jeg også. Gode bøger og havearbejde bruger jeg også tid på.

__________________________________________________________________


Christina Hvass Hansen


Socialudvalget

Projektudvalget for Lokal Udvikling


   - Hvad er din vigtigste mærkesag?      


- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune? 


- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune? 


- Når du ikke laver politik, hvad laver du så? 

__________________________________________________________________

Derya TamerNæstformand i Socialudvalget.

Integrationsrådet- Hvad er din vigtigste mærkesag?     

Min vigtigste mærkesag, er at få Holbæk Kommune tilbage på sporet igen. Det er vigtigt at få genoprettet økonomien, så vi dermed kan sikre kernevelfærd til vores børn, unge og ældre borgere. Derudover er en af mine vigtigste mærkesager også, at skabe flere muligheder for de unge i kommunen. Heriblandt inden for uddannelsesområdet. For uddannelse er vejen frem.

- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune? 

Holbæk Kommune skal være en kommune, hvor borgerne ser muligheder i. Der skal være plads til alle uanset køn, alder og etnicitet.

Holbæk Kommune skal være en kommune med plads til lokaludvikling. Den lokale udvikling i hele kommunen er ekstremt vigtigt, derfor skal vi arbejde for at sikre en bedre udvikling i alle 18 lokalområder.

Holbæk Kommune skal være et mere attraktivt sted at bo og bosætte sig i. Også for kommunens unge borgere. I den forbindelse, er det også vigtigt at få åbnet op for flere videregående uddannelser i Holbæk Kommune, så de unge kan tage sig en uddannelse.

- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune? 

Politisk uenig er naturligvis det sværeste, men så længe de enkelte politikere er åbent for dialog og samarbejde, vil det være nemmere at håndtere tingene.

- Når du ikke laver politik, hvad laver du så? 

Til dagligt studerer jeg på kandidatuddannelsen inden for fagene Dansk og Politik & Administration på Roskilde Universitet. Jeg er i gang med at uddanne mig til gymnasielærer. I fremtiden vil jeg gerne undervise i dansk og samfundsfag.

Derudover er jeg frivillig mentor for unge i Holbæk Kommune. Jeg er en meget social person, der godt kan lide at møde nye mennesker. Jeg tilbringer en del tid med min familie og veninder. Ellers følger jeg aktivt med i nyhedsverdenen - som eksempelvis inden for politik og sport.

__________________________________________________________________

Mona Rosenberg Larsen


Udvalget Børn & Skole

Handicaprådet- Hvad er din vigtigste mærkesag?

Min vigtigste mærkesag er noget jeg brænder helt utroligt meget for - nemlig mennesker.

Alle borgere i Holbæk Kommune uanset køn, alder, modersmål, seksualitet og religion skal sikres et godt og værdigt liv. Vores børn skal have en god start på livet i institutioner, hvor der er hænder nok til både trivsel, leg og læring. Vores unge skal kunne tage sig en uddannelse. Vores ældre skal sikres en tryg og indflydelsesrig alderdom, hvor de har medbestemmelse på deres eget liv.

For mig som socialdemokrat er det vigtigt, at lige meget hvor i Holbæk Kommune man bor og lige meget størrelsen på ens egen eller ens forældres pengepung, så skal man sikres en tryg hverdag og alle skal have lige muligheder.

- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune? 

Holbæk Kommune skal bevæge sig i retning mod mere borgernær velfærd. Der skal styr på økonomien og vi skal have politikken tilbage i øjenhøjde hvor den hører til. Vi skal have skabt en meget tættere og mere naturlig dialog mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgere både i Holbæk by, men også i de mange skønne lokalområder som hører til Holbæk Kommune.

- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune? 

Det er ingen hemmelighed at vi og vores socialdemokratiske borgmester har måtte overtage en kommune i utrolig dårlig økonomisk stand. Den kritiske økonomiske situation sætter naturligvis en række begrænsninger for alt det vi gerne vil gøre bedre i Holbæk Kommune. Dette er dog ikke kun en ulempe. Det betyder også vi vil gøre os ekstra umage for at prioritere og træffe gennemarbejdede beslutninger. Det er en stor tillid I vælgere har givet os. Nu skal vi gøre vores bedste for borgerne, både i Holbæk by og i alle vores mange landsbyer i kommunen.

- Hvorfor valgte du at gå ind i politik?

Jeg er vokset op i en socialdemokratisk arbejderfamilie og har altid vægtet fællesskabet højt. Jeg har altid fulgt med i politik, og særligt kommunalpolitikken her i Holbæk har haft min interesse og opmærksomhed. Da det i sidste valgperiode begyndte at gå ned ad bakke, særligt med velfærden, valgte jeg at gå ind i politik for alvor.

- Når du ikke laver politik, hvad laver du så? 

Til daglig arbejder jeg som ressourcepædagog i en daginstitution, hvor jeg har fokus på inklusion og børn med særlige behov. I min fritid nyder jeg at være aktiv i mit lokalområde.

Jeg har eksempelvist altid bakket op om min lokale idrætsforening i Knabstrup. Mine døtre har alle tre gået til sport i Knabstrup Idrætsforening og senere hjulpet til som hjælpetrænere, så her er jeg kommet ofte. Ligesom jeg også gerne tager ud i hallen til banko. Derudover så nyder jeg at fordybe mig i en god bog.

__________________________________________________________________


Ole Brockdorff.


Udvalget for Klima og Miljø 


Museum Vestsjælland- Hvad er din vigtigste mærkesag? 
Mennesket i centrum, bevare og udbygge velfærdssamfundet for alle kommunens borgere uanset alder og områder. For velfærd er grundlaget for et godt fællesskab. En decideret mærkesag – indflydelse og socialdemokratisk politik, for fremgang og bærdygtighed kommer ikke af sig selv.

- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune?
Holbæk kommune skal være en god og rar kommune at bo i, vi skal bevare lokalområderne, hvilket betyder at vi skal udbygge Holbæk by og land, med vækst på handel, virksomheder, kulturliv og ikke mindst bosætning og det skal være miljømæssigt forsvarligt.

- Hvorfor valgte du at gå ind i politik. 
Har haft faglig interesse siden mine unge dage, derfor var det naturligt for mig at være socialdemokrat, også fordi velfærd, miljø, teknik og planlægning havde min interesse. Fik en opfordring til at stille op til byrådet.

- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune? 
At omsætte det sagte til handling, at nogen tror at man kan få mere velfærd for færre penge,  og andre mener at udlicitering er en mirakelkur.

- Når du ikke laver politik, hvad laver du så? 
Læser en masse skrivelser m.m. ellers have, familie, og lidt andet foreningsliv. Ser gerne med glæde hjemmekampe i HBI første holdet, især hvis de vinder.

__________________________________________________________________


Mogens Justesen


Udvalg for Ældre, Sundhed og Omsorg

Bevillingsnævnet   


- Hvad er din vigtigste mærkesag?     


- I hvilken retning skal vi have Holbæk kommune? 


- Hvad er det sværeste ved at være politiker i Holbæk kommune? 


- Når du ikke laver politik, hvad laver du så?