Partiorganisationen                    h                      Socialdemokraterne i Danmark

Partiorganisationen er yderst traditionel med en organisatorisk og en politisk del.

Den politiske del er den mest synlige – dels i kraft af byrådsgruppen, dels i kraft af det lokalt valgte regionsrådsmedlem og dels i kraft af folketingskandidaten.

Kendskabet og opbakningen til den politiske del afspejles af valgresultaterne.
Strukturen afspejler også den tredeling, vi alle kender fra hverdagen, nemlig det lokale – det regionale – det landspolitiske.

Den organisatoriske del er nok mindre kendt i den brede offentlighed, fordi den primært vedrører partiets medlemmer.

Alle medlemmerne er organiseret i en partiforening – hvoraf vi har tre i Holbæk kommune. De tre partiforeninger udgør sammen Holbækkredsen, der er rammen for opstilling af kandidater, tilrettelægger valgkampene for kandidaterne og forsøger at skabe en generel interesse for politiske målsætninger og praktisk politik hos både medlemmer og andre borgere i kommunen.