Svinninge Partiforening

                                                                                                               24.10.2017

                            REFERAT af Bestyrelsesmøde afholdt

24.10.2017 kl. 19.00 i Svinninge biblioteks mødelokale

 

          Tilstede: Lizette Petersen, Karen Sejerø, Nicolai Nicolaisen, Jørgen Jensen,                              Birgit Andreassen, Tom T Jensen og Lene Duholm  

          Fraværende med afbud: Hans Chr. Hansen, Annie Hass, Jørgen Hass, Karin                                                      Larsen, Christina K. Hansen,        

          Fraværende uden afbud: Kaare Dybvad Bek, Carl Peter Markussen, Niels                                                           Jørgensen,

  Dagsorden:  

1.  Velkomst og valg af ordstyrer.
     Lizette bød velkommen, tog selv posten som ordstyrer.

2.  Godkendelse af referat

a.  Bestyrelsesmødet 12.9.2017
    Referatet godkendt

3.  Økonomi.

a.  Regnskab
    Dags dato 44 medlemmer.
   Jørgen Jensen orienterede om vores økonomi.

   Forslag om at lave konkurrence om stemmeprocenten i Svinninge 
   Sportscenter og præmien er et gavekort på 500 kr.til at bruge i 
   REMA1000, dette er vedtaget af en enig bestyrelse.

4.  Meddelelser og orientering.
a.  Formanden. Intet 
b.  Gruppen
    Jørgen Jensen orienterede om byrådsmødet den 13.sept.
    Jørgen Jensen orienterede om byrådsmødet den 11.okt. dette drejede sig om            behandling af budget.

c.      Kommunekredsen, referat fra mødet 28.9.2017, Lene deltog Lene refererede fra        mødet, referatet er udsendt.  

d.    DSU Holbæk
      Intet  

e.     Regionen 
      Enorm overbelægning på Holbæk Sygehus.
      Mange sengepladser er på gangene.

I månederne juli, august og september i 2016 og i de samme måneder i 2017 har der på akutafdelingen i Holbæk været indlagt henholdsvis 1600 patienter om måneden i snit og 1850 patienter, det er gennemsnitlig 250 patienter mere om måneden i 2017 og det for de samme penge som i 2016.  

Brugt 15 millioner for meget på sygehusene.
Der kunne sagtens bruges 10 millioner mere.  

Den congolesiske familie fra Haslevs velbefindende er grund til stor opmærksomhed i offentligheden. Hvad er der sket??

f.        Folketinget ved Kaare
       Intet

g.      AOF 
       Intet

h.      Svinninge lokalforum
       Intet  

i.        Andre.
       Intet

5.  Kommunalvalg 2017  

a.      Drøftelse af hvilke ønsker vi har i relation til udviklingen i vores lokalområde

Kommunale byggegrunde i Svinninge.

b.      Gadekampagne 21.10. hvordan gik det? 
       Kampagnen gik fint, ved REMA1000 er et rigtigt godt sted at stå.

c.      Plakat opsætning 28.10. kl. 12.00, hvem deltager? 
      
Jørgen Jensen, Hans Chr. Hansen, Har nogen tid og lyst at hjælpe så henvend          dig gerne til Jørgen Jensen.

d.      Profilering af S, 7,11. kl. 19.00 til 21.00 i Svinninge Sportscenter,
       hvem gør hvad???????

e.      Gadekampagne 11.11. hvem deltager?
       Karen Sejerø, Jørgen Jensen, Lizette Petersen
       måske Lene

      og hvor? 
      
Vi starter op ved Rema1000, er der mange kandidater/deltagere kan vi dele os            på både Rema1000 og Netto.  

f.        Gadekampagne 18.11. hvem deltager? 
        
Birgit Andreasen, Jørgen Jensen, Lizette Petersen,  

       og hvor?
       
Vi starter op ved Rema1000, er der mange kandidater/deltagere kan vi dele os           på både Rema1000 og Netto.  

g.      Morgen kampagne 20.11.
       på Svinninge Station, hvem deltager?
      Jørgen Jensen,

      Hvem henter morgenbrød?
      Jørgen Jensen  

h.      Husstandsomdeling
       efter 11.10. budget. 13.11. valgmagasin omdeles. ?????

 i.       Plakat nedtagning senest 26.11. hvem?,
       HC+ Jørgen,  

6.    Emner til behandling på næste møde. 
      
Evaluering af valg resultatet.

 7.  Eventuelt. 
     
Valglokalet på AOF, Roedsvej 10 i Holbæk er åbent hver dag indtil valget,                   tidspunktet er endnu ikke fastlagt.  

     Næste møde 5.12.2017 (Æbleskive møde)  

Således opfattet og refereret af 
Lene Duholm