Aktivitetskalender:
Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag  d. 8. Januar 2019.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8 januar 2019  kl. 19:00

Mødet afholdes: Formanden

Midlertidig dagsorden:

1.    Valg af ordstyrer

2.    Godkendelse af referat.

3.    Orientering fra formanden.

4.    Orientering fra Kommunekredsen.

5.    Stående udvalg.
a. Campingplads / Vandrehjem.
b. Organisationsudvalg.

6.    Drøftelse af den politiske situation lokalt og på landsplan.

7.    Nyt fra kassereren.

8.    Bestyrelsens opgaver.

9.    Nyt fra byrådet.

10. Eventuelt og næste møde.

Dagsordenen opdateres løbende frem til mødet på:
http://www.socialdemokraterneholbækkommune.dk/--------------------------------------------------------------