Aktivitetskalender:
Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag  d. 5. Februar 2019.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5 februar kl. 19:00
 
Mødet afholdes:Formanden
Midlertidig dagsorden:

1.    Valg af ordstyrer
2.    Godkendelse af referat.
3.    Orientering fra formanden.
       a.    Evaluering orienteringsmøde 16. januar
       b.     Evaluering af 2. 2.
       c.     Valgplakater, afhentning i Kisserup (ét eller andet sted..?) –                   hvor kan de opbevares..?
       d.    Valgkampstrategi – opdeling af plakatophæng og                                  gadearangement
        e.     Vælgermøder
4.    Orientering fra Kommunekredsen. EJP
5.    Drøftelse af den politiske situation lokalt og på landsplan.
        a.     Valgkamp
        b.     Man kan i hvert fald sige, at Mettes pensionsudspil om ikke                  andet, så tog vinden fuldstændig ud af Løkkes   
                sundhedsudspil..!

        c.     Nedlæggelse af regionerne..? Argumenter for en 
                bevarelse..! Vi skal jo snart på gaden..!

6.    Nyt fra kassereren.
7.    Bestyrelsens opgaver.
        a.     Fordeling af opgaver – se pkt 3, c-e
        b.     Input til formandsberetningen
8.    Nyt fra byrådet.
9.    Eventuelt og næste møde.
Husk næste møde den 6. marts begynder vi kl. 17.45
 
Dagsordenen opdateres løbende frem til mødet på:
http://www.socialdemokraterneholbækkommune.dk/

-------------------------------------------------------------