Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 8.  Januar 2019
Referat fra Generalforsamlingen lørdag .7 april. 2018

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 8 januar kl. 19:00.
Afbud fra Mona Rosenberg Larsen.

Dagsorden:

1.    Valg af ordstyrer. Valgt blev Mogens Justesen
2.    Godkendelse af referat. Referat fra bestyrelsesmøde 20112018 godkendt.
3.    Orientering fra formanden.
Jan Thiemann indledte orienteringen med meddelelsen om Tom Trædemark Jensens død. Tom var en særdeles dygtig fotograf og har ved mange arrangementer hjulpet socialdemokratiet med flotte
billeddokumentationer. En stor tak til en god socialdemokrat.
Ære være hans minde.

a.     Godt Nytår. Og så skal vi nok på gaden.
b.     16. januar kl. 1900 på Holbæk Bibliotek – kommunens folk orienterer.
i.                                                        Regler for plakatophængning
                                                  ii.    Nye regler for tilforordnede mv.
Vi deltager med Jan Thiemann - Steen Hjorth - Birthe Olsen - Bjarne Voss - Erik Just Pedersen.
c.     2. februar på Stokken. Vi skal have mange deltagere. Det blev besluttet at indrykke en Annonce I Jyderup Posten med invitation til mødet. Samtidig sendes yderligere invitation til medlemmerne via mail og Post.
Der sendes invitation til Svinninge.

d.     Mødeplan frem til sommerbestyrelsesmødet foreligger på mødet til drøftelse.
Datoer for bestyrelsesmøder: 5. feb.- 6. marts- 2.april- 7. maj-3.juni og 13 august. Generalforsamling afholdes d. 6.april.
Der afholdes ikke julefrokost i år.
4.    Orientering fra Kommunekredsen. v/E. Just.
Der har ikke været afholdt møde i kommunekredsen siden sidst.
Næste møde afholdes d. 24 januar hvor det forventes at Marianne Vind vil komme.
Gennemgang af udsendte diskussionsoplæg omhandlende revision af partiets love samt diskussionsoplæg til regionsbestyrelser vil være på dagsordenen kommende bestyrelsesmøde. Diskussionsoplægget er vedhæftet referatet.

5.    Stående udvalg. Intet nyt
6.    Den politiske situation.
a.    Løkkes Nytårstale – DF’s reaktion. Jan Thiemann kommenterede Statsministerens Nytårstale. DF sure på Lars Løkke - det er så trist det er så trist siger de. ( Citat Kim Larsen )
b.     Er vi valgklare – selvfølgelig er vi det..! Erik Just Pedersen orienterede omkring den igangværende valgkampagne.
Økonomien ser fornuftig ud godt styret af kredskasser Kaj Erik Hansen.

7.    Nyt fra kassereren. Bjarne Voss gennemgik regnskab og medlemsliste.
8.    Bestyrelsens opgaver
a.     16. januar – ser gerne så mange som muligt deltager. Forpligtede er under alle omstændigheder JWT SHH EJP
b.     Planlægning af 2. februar. Behandlet pkt. 3 c
9.    Nyt fra byrådet. v/Justesen. Mogens Justesen orienterede omkring sagen om etablering et biogasanlæg i Holbæk Kommune. På trods af, at en enig kommunalbestyrelse går ind for en grøn kommune, så kniber det lidt med enigheden omkring biogasanlægget. Det er især spørgsmålet om hvor værket skal ligge. Der er gået politik i sagen, nogen mener det hele stinker af gylle.
Borgmester Christina K Hansen har på Facebook udsendt en rigtig god orientering om sagen. Indlægget kan læses på Socialdemokraternes Hjemmeside:
http://www.socialdemokraterneholbækkommune.dk/da

10.Eventuelt og næste møde. Tirsdag den 5. februar
______________________________________________________

Referat fra  ordinær generalforsamling 2018
Afholdt på Stokken, Stokrosevej 20 4450 Jyderup
Tidspunkt. 7. april 2018 kl. 11:30
Dagsorden:
1.  Opgørelse af stemmeberettigede. Der var mødt 14 stemmeberettigede medlemmer, samt 
medlem af folketinget Kaare Dybvad og Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen
2.  Valg af dirigent. Valgt blev Mogens Justesen.
3.  Valg af 2 stemmetællere. Valgt blev Bent Hansen og Bjarne Voss.
4.  Bestyrelsens beretning samt fremlæggelse af aktivitetsplan for 2018. v/ Formand Jan Thiemann.
Det har godt nok været en bevæget periode siden sidste generalforsamling
Jeg skal ikke ridse samtlige enkeltheder op. Men Alle de melodramatiske effekter fra eventyrerne eller en billig Hollywood-film har været i brug, og prinsessen har skullet være så gruelig meget igennem: svigt, håb, tvivl, gode hjælpere og endelig den store happyending..
For vi gjorde det jo – og i den grad med et overbevisende resultat: 11561 stemmer til Socialdemokratiet, og heraf 5499 personlige stemmer til vores borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen.
Sådan..!
Og efter et par nervepirrende døgn med lange forhandlinger lykkedes det digat få strikket et politisk grundlag og et –set ude fraumiddelbart lidt strittende - flertal sammen. Men altså: Svendeprøven bestået med topkarakter. Og tak for det..! Du har i den grad levet op til vore forhåbninger og ønsker, Christina…! Og i dag er der kun tre dage til de første 100 dage er gået – og det uden du har sat en fod forkert.
Hvordan sådan noget politikerhejs i øvrigt også kan foregå, ser vi udspillet for åbent tæppe i Vores nabokommune Slagelse…
Så altså - jeg skal med vanlig klædelig beskedenhed blot konstatere, at vi så sgu rigtigt, herude i Tornved/Jernløse, da vi foreslog Christina som partiets borgmesterkandidat..!
Og ikke nok med det:
Valget gav mandat til hele tre kandidater herude fra: Christina Hvass fra Regstrup, Mona Rosenberg Larsen fra Knabstrup/Mørkøv, og Mogens Justesen fra Jyderup. Så man må sige, at vi er rigtig godt repræsenteret i den nye kommunalbestyrelse.
Og Venstre gik samlet 13.8 %-point – eller 4641 stemmer - tilbage – hvilket er yderst fortjent. Se blot på kommunekassen..!
Og for at det ikke skulle være løgn, så fik vi Heino Knudsen ind som formand for regionen, og fik vi ikke kun valgt én, men hele to lokale medlemmer til Regionsbestyrelsen, nemlig Nicolai Nicolaisen og Trine Birk – begge fra Holbæk kommune. Og jeg må sige, at Trine viste vejen for fremtidige valgkampe: Uden plakater, og uden det store materiale-ræs, men med et solidt fagligt netværk, stor saglighed og et vindende væsen, ja så strøg hun ind i Regionsbestyrelsen. Et eksempel til efterfølgelse, mine damer og herrer. Det trak ikke vod i valgkampskassen..!
Eneste minus i al glæden er, at vi gik hele 10 procentpoint tilbage i Jyderup – fra 38% til 28% af de afgivne stemmer. Der var en lille tilbagegang i Mørkøv og en lille-bittefremgang i Regstrup.
Men også det har jo sine årsager, idet vi har mistet to stemmemagneter siden sidste valg: Steen Klink og Sine Agerholm.
Vi må analysere på det og så komme frygteligt tilbage næste gang. Nu får vi jo også en masse gode resultater og en dokumenteret solidarisk politik til gavn for Hele Holbæk Kommune at bygge videre på til næste valg
Og man må sige, at flertallet er kommet rigtig godt i gang. Der er iværksat en række mindre, men betydningsfulde tiltag. Lad mig bl.a. nævne navneændringer fra byråd til kommunalbestyrelse, navneændringer på diverse stående udvalg, opgør med koncerntanken i kommunens administration, Christinas gennemslagskraft og kommen ud at ”arbejde” på kommunale arbejdspladser. Gode tilbagemeldinger om ”duften i bageriet” kommunalbestyrelsen, Flot arbejde af vores nye gruppeformand, Lars Dinesen, Fremragende udsagn fra Christinas møder med diverse erhvervsfora. Ja, man har jo sine kilder..! Og så den førte politik, som fx læreraftalen og fodboldklubbens faciliteter. Det falder som regn i ørkenen, så det er da noget der rykker… Så lad det nu lige regne lidt på vores vandrerhjem- og campingpladsprojekt osse…
Organisatorisk har det stået voldsomt i valgkampens tegn. Vi mistede som sagt i perioden siden sidste valg to af de helt store stemmeslugere, Steen på et meget tidligt tidspunkt og Sine, da det så allermest vanskeligt ud, og hvor hun ville være Kalif i stedet for Kaliffen. Og at hun så valgte, sammen med Finn, at stable sit eget parti på benene var en virkelig dark horse i arbejdet hen imod borgmesterposten. De fik – imponerende for et nyt parti – tre mandater i kommunalbestyrelsen, og valgte så – da nu resultatet forelå - heldigvis - at skrive under på en samarbejdsaftale.
Valgkampe er spændende, men også meget opslidende. Christina havde en meget kompetent håndplukket lille gruppe omkring sig, men jeg må være ærlig og sige, at jeg synes at arbejdet på tværs af partiorganisationerne haltede. Det handlede meget mere op, hvilke personlige kontakter jeg som formand for valgudvalget havde i de andre foreninger, frem for at foreningerne gik ind og tog ansvar for den samlede valgkamp. Vores egne folk herud vidste jeg jo hvor var og kunne trække på, men ærligt må jeg sige, at det kneb bestemt andre steder.
Men med lodder og trisser, så gik det jo meget godt endda…! Bedre var det så heller ikke, at næsten samtlige medlemmer af det af Kommunekredsen nedsatte valgudvalg bestod af kandidater, der havde rigeligt med deres eget..!
Herude gjorde vi det vi plejede, og så lidt til. Jeg tror aldrig, at der har været så meget dør-til-dør kampagner i vores område før. Men Mona, Mogens, Christina Hvas og Erik kimede folk ned – og Erik oven i købet også ude på Tuse Næs, hvor jeg skal hilse at sige, at der er temmelig langt mellem husene…
Vi havde nogle meget succesfulde torve- og markedsarrangementer, bl.a. med vores pimpede campingvogn, der virkelig kom til at ligne en million. Og det for små 10.000 kr., knofedt og nogle meter rødternet gardinstof..! Og fidusen med pandekager, det er en rigtig god ide vi har fat i dér..!
Her vil jeg også lige nævne den rolle Højskolen spillede som ramme for flere events, bl.a. 1. maj og Mette Frederiksens besøg med stor kampagnebus og al ting. Desværre kolliderede et af deres arrangementer med et tilsvarende af vores: Vi havde arrangeret Mortens Aften middag med hele udtrækket her på Stokken. Den idé havde Poul Henrik fra Højskolen så osse fået – men begge arrangementer forløb faktisk rigtig godt.
Stokken hér har lagt rammer til to fredagscaféer, hvor der kom i omegnen af en god snes medlemmer hver gang. Det var rigtigt godt og vellykket begge gange. Tak for det..!
En vigtig organisatorisk kursændring er, at vi fra 25 års ørkenvandring i opposition nu er et borgmester-parti. Det betyder at der skal være mere opmærksomhed og strategi i de forskellige udmeldinger. Og det betyder pludselig, at vi skal til at rose vores borgmester – noget vi som parti skal helt tilbage til Bent Kristiansen og Hans Roths tid for at huske, hvordan sådan noget gøres..! Det betyder også, at vi skal være opmærksomme på vandrørene og forsøge at fremme og bakke de tiltag op, som dels kommer fra Græsrødderne, og dels kommer fra vores partigruppe i kommunalbestyrelsen.
Medlemsmæssigthåber vi jo på en fremtidig borgmestereffekt, men lige nu må vi jo desværre konstatere, at vi bliver færre og færre. Og en del forsvinder ved naturlig afgang, om jeg så må sige. Grunden er den enkle, at vi er for få unge, der kan vokse op og blive aktive i vores parti. Vi får hvert år nogle DSU’eri vores område, men de forsvinder igen, når de skal i gang med deres ungdomsuddannelser, som i bedste fald ligger i Holbæk, men som oftest ligger andre steder. For slet ikke at tale om erhvervsuddannelserne, som for de flestes vedkommende ligger andre steder i landet. Det er bl.a. i det lys, at det fremsendte forslag skal ses.
For ud over faldende medlemstal er det faktisk temmelig tidskrævende med en partiorganisation i kommunen, der består af tre lokalafdelinger og en kommunekreds. Det betyder reelt, atalle drøftelser i princippet er dobbelte: dels Lokalt og dels i Holbækkredsen, der ”samler” de tre partiforeningers arbejde. De af os, der sidder begge steder, har her noget af en opgave. Og den nys overståede valgkamp åbenbarede også en række svagheder i organisationen, som tidligere nævnt.
Derfor foreslår bestyrelsen, at der indledes et arbejde, der undersøger mulighederne for at samle de tre partiafdelinger under én hat i Holbækkredsen. Der i øvrigt for tiden har en ganske kompetent og fremragende formand.
Det forlyder i øvrigt også på vandrørene – rygter, med andre ord - at vores moderorganisation pusler med idéer i støbeskeen om en rationalisering og effektivisering af organisationen. Så måske – måske – kan jeg om nogen tid blive beskyldt for at have handlet med rettidig omhu. Noget nærværende formand ellers ikke er verdensmester i…
Men altså: endnu er der ikke noget på print, der skal trædes varsomt, for der er store følelser på spil; men en vigtig forudsætning er, at det lokale arbejde fastholdes, for partiet skal være og gro dér, hvor mennesker er.
Jeg håber at generalforsamlingen kan bakke forslaget op, så vi kan komme videre med sonderingerne.
 
Samarbejdet med vore borgmester, vores kommunalbestyrelsesmedlemmer, vore regionsbestyrelsesmedlemmer og vores folketingsmedlem fungerer gnidningsfrit, med stor gensidig tillid og med stort gensidigt udbytte.
Af større organisatoriske udfordringer, udover vore selvskabte opgaver og plager, er et kommende folketingsvalg og et EP-valg. Vi ved naturligvis meget lidt om, hvornår Løkke udskriver valg, men senest juni -19 SKAL det falde. Til beroligelse for alle: Plakaterne er trykt… Og lad der lyde en klar anbefaling herfra, at Kåre Dybvad Bek er vores kandidat til Folketinget. Men liiige et særligt råd til dig, Kaare: Du skal være synlig herud i din valgkreds – meget synlig..!
Det ligeledes snarlige EP-valg skal også lige nævnes. Det er hvert femte år, der er valg til Europa-parlamentet, og Vi her på Sjælland skal have en ny kandidat, idet Britta Thomsen, der ikke opnåede valg sidste gang, ikke genopstiller, og vi skal have valgt en ny på det kommende Regions-repræsentantskabsmøde. Nærværende bestyrelse har valg at pege på Marianne Vind. Hun kommer fra fagbevægelsen (HK) og lyder meget fornuftig.
 
I september sidste år var der den årlige partikongres i Aalborg, hvor Christina i øvrigt havde et flot indlæg. Men jeg må indrømme, at det var med stor sorg at det ikke lykkedes at få kvoteflygtninge ind i partiets principprogram. Indrømmet – jeg måtte rigtig langt ned i maven for at finde inspiration og lyst til at fortsætte.
For mig at se er det meget vigtigt, at vi ikke sælger ud af vores sjæl og vores værdier. Og jeg synes af et ærligt hjerte, at vi har lagt os så tæt op ad DF, at det på værdi- og indvandrerområdet næsten ikke er muligt at presse en sammenfoldet stemmeseddel ind imellem os.
Socialdemokratiets udlændingeudspil er både skidt og kanel. Men godt at der er kommet et samlet udspil – en samlet vision – at arbejde videre med. Og jeg vil tillade mig at citere lidt fra udspillets afslutningsafsnit:
Det danske samfund nyder godt af bidraget fra mange af dem, der er kommet hertil gennem årene. Som har lært dansk, er i arbejde, deler vores værdier og som kort og godt er danskere.
Debatten om udlændingepolitik bliver ofte generaliserende. Desværre. Mange nye danskere kan føle det som ekskluderende. Og det gavner ingen i Danmark, når en politisk debat sår skel mellem os. Hvor mennesker, der ikke har del i problemerne, alligevel føler sig ramt.
Det har vi alle et fælles ansvar for at undgå. Det er desværre ikke altid helt nemt.---
Hvis vi skal løse de problemer – og det skal vi – er forudsætningen, at vi også tør tale om dem. At vi siger tingene som de er. Ærligt og uden berøringsangst. Og desværre bliver der ikke altid plads til alle nuancer.
Hverken i den offentlige debat eller i lovgivningen.---
Afhængigt af nationalitet er der f.eks. stor forskel på, hvor høj beskæftigelsen er. Men når det gælder unge ikke-vestlige efterkommere i alderen 20-29 år, så er de i gang med en uddannelse i samme grad som personer med dansk oprindelse.
Vi skal værdsætte og skubbe på den positive udvikling. Og vi skal glæde os over hver eneste ny medborger og familie, der vælger Danmark til og bliver en del af vores samfund. Samtidig med at vi har et ansvar for ærligt at håndtere de problemer, der desværre også findes og som er for store.
Det er kloge ord, der trods alt giver en lille optimisme om en mere nuanceret og positiv debat.
 
Jeg kan naturligvis ikke undlade at berøre situationen på det offentlige arbejdsmarked. Med det der foregik i 2013 på lærerområdet i baghovedet kan man ikke undgå mistanken om, at staten, med finans- og innovationsministrene i spidsen pønser på at få gravlagt den danske model på det offentlige område. Der er i hvert fald tale om en meget ulige kamp. Det er strejkekasserne mod de offentlige kasser. Og sidstnævnte tjener oven i købet kassen på en konflikt – uanset om der er tale om strejke eller lockout. Og hvor det tidligere var Sømændene, der lukkede Storebæltstrafikken i Danmark op til påske hver andet år, så er det nu Stat, region og kommuner, der lukker Danmark ned sådan helt generelt. Tog, sygehuse, undervisning, hjemmepleje, børnepasning – kort sagt alt.
I skrivende stund er der i hvert fald ikke ligefrem udsigt til forlig. Og vores parti bør ædrueligt og logisk være på lønmodtagernes side..!
Og så til slutbemærkningerne:
Der skal herfra lyde en stor tak til de mange medlemmer der har hjulpet med omdeling af valg-
materiale - opsætning af plakater og meget andet.
Tak til Christina for en fortræffelig valgkampagne og tak til vores lokale kandidater Mona Rosenberg Larsen - Christine Hansen - Mogens Justesen og Erik Just Pedersen for den store arbejdsindsats.
En særlig tak til Kaj Nitschke for hjælp i nødens stund.
Sidst tak til bestyrelsen for en god valg kampagne samt et godt samarbejde i det forløbne år.

Forslag til aktivitetsplan 2018-19
·      Kandidatpleje og medlemsdebat
·      Operation ”Flere aktive medlemmer” – alle medlemmer skal aktiveres
·      Skaf nye medlemmer
·      Større aktivitet og bedre samarbejde i vores fælles forum Holbækkredsen, herunder
o  arbejde på større og bedre kommunikation til medlemmer og vælgere (Hjemmesiden og politiske arrangementer bl.a.)
o  fastholde og forbedre kontakt til og dialog med vore folkevalgte.
o  vi skal undersøge muligheden for og stille og roligt arbejde hen imod en samling af de tre partiforeninger i kommunen. Under den forudsætning, at vi skal bevare forankringen i lokalområderne.
·      Fastholde og udbygge informationsportalen www.socialdemokraterneholbækkommune.dk – eller en anden portal
·      Udvikle konceptet ”Sild og politik”, således at vi rammer flest muligt
·      Mindst to årlige gadearrangementer – synlighed og vælgerkontakti form af Stadeplads på markedsdage i Jyderup – oplæg til Folketingsvalg 2019..?
·      Kræmmermarkedet i Mørkøv.o  Fortsat udbygning af standen – campingvognen er jo blevet meget fin..!
o  Vi skal arbejde på en forståelse af, af Mørkøv Kræmmermarked er et vindue for hele kommunen. Så vi skal have flere fra byrådsgruppen ud af Holbæk by – også når det ikke er valgår..!
·      Vi skal fortsat arbejde på udvikling af elektroniske afstemninger – det er meget dyrt at afholde urafstemninger. 10.000 kroner per gang…!
Julefrokost for foreningens medlemmer
Debat: Mogens Justesen bad om at der på næste bestyrelsesmøde blev udarbejdet skriv vedr. vores utilfredshed, med partiets holdning til kvoteflygtninge. Dette set i lyset af, at der på sidste kongres, var flertal imod partiets holdning til dette.
Beretning og aktivitetsplan blev herefter godkendt.
5.  Fremlæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent. v/ Kasserer Bjarne Voss
Bjarne gennemgik det reviderede regnskab.


Grundet kontingentstigning til partiet er vi nød til at hæve kontingentet med:
Fuld betalende fra 460 til 465 kr. årligt og nedsat kontingent fra 260 til 265 kr. årligt.
Regnskab og kontingentstigning godkendt.


6.  Indkommende forslag. Beslutningsforslag fra bestyrelsen. Forslag fremlagt:          
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen for Socialdemokratiet i Tornved/Jernløse at undersøge mulighederne for samarbejde/begyndende sammenslutning af partiforeningerne i Holbæk kommune - med Kommunekredsen som omdrejningspunkt
Begrundelser:
·      Partiarbejdet er meget vigtigt for lokalområderne og for vores medlemsrekruttering og -pleje.
Det kræver tid og overskud.
·      Der bruges uforholdsmæssig meget tid på at høre og drøfte de samme emner én gang til i Kommunekredsen.
·      Der går mange mødetimer med det koordinerende arbejde; tid, som kunne bruges lokalt eller til politik skabende aktiviteter
·      Voksende problemer med bestyrelses- og medlemsrekruttering og -fastholdelse

Forslag blev enstemmigt vedtaget
7.  Valg af Kassere, på valg er: Bjarne Voss  for 2 år. Bjarne Voss blev genvalgt.
8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er: Rya Hansen og Erik Just Pedersen.
Rya Hansen og Erik Just Pedersen blev genvalgt.
9.  Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år, på valg er Birthe Olsen og Mona Rosenberg Larsen.
Birte Olsen og Mona Rosenberg Larsen blev genvalgt.
10. Valg af  delegerede til kommunekredsens repræsentantskab: Bestyrelsen bemyndiges til at udpege  repræsentanter. Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege repræsentanter til kommunekredsens repræsentantskabsmøde.
11. Valg af  delegerede til regionens repræsentantskab:  Bestyrelsen bemyndiges til at udpege
 repræsentanter. Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege repræsentanter til regionens repræsentantskabsmøde.

12. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant. På valg er Bent Hansen og Svend Willy Nielsen. Suppleant. Steen Hjorth Hansen. Bent Hansen og Svend Willy Nielsen blev genvalgt som bilagskontrollanter og Steen Hjorth Hansen blev genvalgt som suppleant.
13. Valg af bestyrelsesmedlem kommunekredsen og suppleant. På valg er: Formand – Næstformand.
Valgt blev  Formand - Næstformand.
14. Valg af 1 kongresdelegeret og 1 suppleant. På valg er: Formand – Næstformand. Valgt blev Formand - Næstformand.
15. Valg af 2 fanebærere samt 1 suppleant. På valg er Vakant(Sine Agerholm) og Bjarne Voss.
Bjarne Voss genvalgt og Mogens Justesen nyvalgt fanebærer.
16. Bemyndigelse til udpegning af repræsentanter (7) til AOF. Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege repræsentanter til AOF.
17. Indstilling af folketingskandidat. Kaare Dybvad genvalgt som folketingskandidat.
 18. Orientering fra:
a. Kommunalbestyrelses arbejdet. Mogens Justesen orienterede.
Vi får en masse god pressedækning grundet Christina. Sidst i tidsskriftet " Ud og se med DSB"
med en 3 sider artikel " DANMARKS YNGSTE BORGMESTER NOGENSINDE "
Der er en god stemning i den socialdemokratiske gruppe og et godt sammenarbejde med konstitueringsgruppen og Lokallisten.
Udvalg for Ældre og sundhed har i Jeppe Jacobsen fra Liste O fået en kompetent formand.
Et udvalg med store udfordringer, flere ældre og flere plejekrævende ældre.
Der er behov for et plejecenter mere, endnu en udfordring på økonomien.
På økonomien er vi voldsomt presset i en rum tid fremover, men vi er på vej op igen.
Men vi skal huske nødvendigheden i sparsomlighed.
b. Regionen. Der var afbud fra Nicolai Nicolaisen men har sendt sin beretning:                            
I 1981 var det en kommunalreform der forandrede Danmarkskortet. Vi havde på det tidspunkt et sygehuslandskab med et beredskab som var indrettet efter, at der højst skulle være en times kørsel til nærmeste sygehus. I dag er det ca. 8½ minut i gennemsnit I 1981 var der derfor stadig 128 hospitaler i Danmark. Resultaterne var ikke imponerende. Blandt kvinder med brystkræft var kun 65 procent i live efter fem år. Og op gennem 90’erne voksede presset på ventelisterne. For planlagte hofteoperationers er ventetiden 51 dage i Danmark, 90 dage i Norge og Storbritannien samt 118 dage i Finland. Det samme billede gør sig gældende for knæoperationer, hvor den gennemsnitlige ventetid i Danmark er 55 dage, 97 dage i Storbritannien, 104 dage i Norge og 139 dage i Finland.
Samtidig er ventetiden på planlagt operation i Danmark kortere end nogensinde. Fra 2007 til 2013 er ventetiden faldet 15 procent – fra 60 dage i 2007 til 50 dage i 2013. Det er sket samtidig med, at der stadig behandles flere og flere patienter.
Siden 2007 har specialiseringen af den danske sygehusstruktur for alvor taget fart. Til gavn for kvaliteten. For mens kun 65 procent med brystkræft var i live efter fem år i 80’erne, så er det tal i dag 87 procent.
En ny opgørelse viser, at ventetiden på nyt knæ og ny hofte er markant lavere i Danmark end i andre lande. Samtidig er den gennemsnitlige ventetid på planlagte operationer i Danmark faldet fra 60 dage til 51 dage fra 2007 til 2013.
 
I de sidste 15 år er gennemsnitsalderen steget med 3 år.
 
Også til det hjemlige:
*Der blæser nye vinde i Regionen. Arbejdsmiljøet bliver igen taget seriøst, så den enkelte medarbejder vil komme til at mærke klare forbedringer.
*Overbelægningen på Holbæk Sygehus bliver taget alvorligt. Der bliver netop i disse måneder arbejdet på et forslag til udvidelse af Holbæk Sygehus
*Problemerne bliver ikke længere fejet ind under gulvtæppet med sager administrationen har forsøgt skjult for politikerne og offentligheden.
*Skanderborg modellen indføres, så udvalgene får større kompetence.
*Politikerne skal være synlige.
I Hele landet ved Regionsvalget fik S 31.4% af stemmerne. Holbæk Kredsen lå over landsgennemsnittet. 937.707 stemte på S til regionsvalget. Der blev valgt 18% flere kvinder.
Valget d. 19. november 2017 var et historisk godt valg. Ny S borgmester. Christina.
Ny S regionsformand Heino Knudsen. 2 valgt i Holbæk Kredsen. Trine blev valgt, hvilket vist var den største overraskelse for hende. Så alt i alt var det et godt socialdemokratisk valg. Vi fik 13 mandater og V fik 10 mandater.
De blå partier i Regionen gik i chok. Efterfølgende anede de ikke deres levende råd og gik helt i selvsving. Selv om de fik 10 pladser som de ikke havde krav på, nægtede de efterfølgende under konstitueringen at indgå i et samarbejde. S, DF, LA og Enh- L- fandt hurtig sammen. SF kom lidt senere, men så begyndte et medlem fra enhedslisten at forlange halal slagtet kød på menuen i sygehusene. Heino skal igennem og ENH.L. var ikke længere med i konstitueringen. Der er kød på alle menukort, som muslimer må fortære. SF gik med i konstitueringen og således blev det.
S. beholdt 3 formands udvalgsposter. For sygehuse, det nære sundhed og Femern bælt udvalget.
Jeg blev formand for ”Det nære sundhed” og medlem af social- og psykiatriudvalget. Hvilket betyder at sundhed, der ikke er på sygehusene, ligger i mit udvalg.
FX Sundhedshuse, frivillige, praktiserende læger, psykologer, fodterapeuter Faktisk hele sygesikringsområdet incl. sundhedsaftalen med kommunerne.
Holbæk Sygehus har haft det utrolig hård i de sidste 20 måneder. Først blev en geriatrisk afdeling i Roskilde overflyttet til Køge universitetssygehus. Køge lukkede derefterderes afdelingen, så patienterne blev henvist til Holbæk, der samtidig fik udvidet optageområdet med Lejre Kommune. Økonomien og sengepladserne fulgte ikke med. Alle berørte fagforeninger stod sammen før valget ogpåpegede arbejdssituationen som katastrofalt. Stenbæk og FU reagerede ikke. Erkendelsen af, hvor slemt det stor til, var totalt fraværende. Jeg skrev om det. Jeg påtalte,for Stenbæk for sygehusdirektøren i gruppen. I økonomiaftalen kom der et par linjer, hvor man skulle på forholdene i 2018. Imens blev afdelingen affolket, presset var for stort. Efterfølgende har jeg fundet ud af, at sygehusledelsen fik besked fra Stenbæk, at økonomien skulle overholdes.
Så fik vi Heino som ny Regionsformand.Hanindkaldte til ekstraordinært FU møde- det første nogensinde i RR levetid. Bevilget omkring 10 Mill. kr. til en her og nu indsats. Der er fortsat en stor Udfordringen i at tiltrække nye medarbejdere.
Den nye sygeplejerske uddannelse i Holbæk Sygehus begynder til september med 30 elever. Håbet er, at sygeplejerskerne efter uddannelse fortsat ønsker at arbejde i Holbæk.
Udfordringerne i mit udvalg er mangfoldige. Dækning af praktiserende læger i hele regionen. Kørsel af praktiserende læger på nattevagt, frivillige indsats, genindlæggelser, Sundhedshuse i samarbejde med kommunerne og praktiserende læger, udskrivninger / kommunerne stor forskel. Det præhospitale område ved overgang fra ambulance til sygehus, sundhedsydelser placering så de kommer nærmere på borgerne, større sammenhæng, det elektroniske sygehus, indgang til det akutte område, høreapparater i relation til det der skal håndteres nært. Listen er meget længere osv. osv.
Målet er at den enkelte borger oplever nærhed og sammenhæng. Det sker ikke ”over Night”, men der vil blive arbejdet intens på det.
Køge Universitetshospital færdig 2022. Mange funktioner vil blive samlet i Køge til den tid. Holbæk skal ikke afgive yderligere, men Roskilde vil ikke længere have senge til overnatning og kun enkelte funktioner vil fortsat være på matriklen. Så hvis sygeplejersker elle læger vil have blivende stillinger her i området er det Holbæk og ikke Roskilde der er fremtiden efter 2022.
Trine vi har fået med i gruppen vil berette om Sundhedsplatformen og psykiatrien, som hun til daglig arbejder med i Hovedstads Regionen
Socialdemokraterne er igen ved roret og det forpligter:
Jeg glæder mig til arbejdet i gruppen.
Mit motto er: Vi er ikke valgt for at blive genvalgt, men valgt for at ændre.
Tak for ordet.
 
NN 18. marts 2018
 
NB.
Regionen overtager togdriften Roskilde Køge
Elektrikeruddannelse til Kalundborg.
Kurven er knækket. Flere vælger håndværkeruddannelse.
Tjener og Gastronom uddannelse til Odsherred.
Fortsat flere offentlige arbejdspladser til RS.
2 nye professorstillinger i RS er blevet besat.
c. Folketinget
Kaare startede sin orientering med at skue tilbage til 2014 med genvalg af Venstreregering - Jens Stenbæk som ny regionsborgmester og borgerlig flertal med Søren Kjærsgaard som borgmester. Et år hvor vi lå, med nok det laveste stemmetal i mange år.
Nu fire år efter, Christina K Hansen ny Socialdemokratisk borgmester i Holbæk kommune - Heino Knudsen som ny Socialdemokratisk regionsborgmester. En fremgang der varsler bedre tider også for vores repræsentanter i Folketinget.
Kaare gav en orientering omkring de sager der for tiden præger debatten.
Den foreslåede Ghettopakke, hvor en del af finansieringen tages fra Landsbyggefonden. 
Opsparede midler betalt af lejere i almennyttige boligforeninger til brug for fremtidige vedligeholdelsesopgaver m.m.
Kaare kom endvidere ind på Regeringens nye udlændingeudspil, situationen omkring de igangværende overenskomstforhandlinger - situationen omkring regeringens spareplaner for Danmarks Radio hvor Kaare pegede på vigtigheden i en uafhængig presse.
Kaare afsluttede med at slå fast at vigtige socialdemokratiske mærkesager skal bl.a. være fokus på børns trivsel og muligheder samt forventning om en rimelig bid af kagen.
19. Eventuelt. Dirigenten Takkede for god ro og orden og afsluttede hermed generalforsamlingen.

Dirigent Mogens Justesen.
Referent. Steen Hjorth Hansen.