Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 6.  marts 2019
Referat fra Generalforsamlingen søndag .7 april. 2019

Bestyrelsesmøde onsdag d. 6 marts kl. 17:45

Mødet afholdt: Formanden


Referat/Dagsorden :

1.    Valg af ordstyrer. Mogens Justesen.       

2.    Godkendelse af referat. Referat 19022019 godkendt

3.    Orientering fra formanden.

a.     Opsætning af valgplakater – Hvornår kan vi begynde. Opsætning af            plakater til EP valget lørdag d. 4. maj.

b.     Valgtilforordnede. Steen Hjorth orienterede. Valgtilforordnet i Jyderup           - Mørkøv - Samt Svinninge og Gislinge er på plads.
         Vi mangler lidt i Undløse og Jernløse.

c.     Isefjordsstævnet. Jan Thiemann orienterede omkring Isefjords-                    stævnet, et politisk vinterstævne arrangeret af den radikale                          vælgerforening i Holbæk. Stævnet er åbent for alle.
        En ide er om vi, socialdemokratiet i Holbæk Kommunekreds skal                arrangere noget lignende. En anden mulighed er at vi bakker op                  omkring de eksisterende folkemøder som fx. Folkemøderne i                      Odsherred og Høng.

d.     Evaluering af EP-vælgermøde i Mørkøv. Et udmærket velarrangeret           vælgermøde med gode indlæg fra de 3 kandidater godt styret af                 Jeppe Jacobsen fra DF. Der var under mødet i perioder en lidt rå tone         fra salen som vi godt kunne have undværet, men ellers et godt møde.

4.    Orientering fra Kommunekredsen. Holbæk partiforening har på deres         generalforsamling valgt ny formand. Kim Lind Larsen, erfaren f                   fagforeningsmand fra 3F.
       Kaare Dybvads valgkampagne kører på skinner.
       1. maj arrangement i år afholdes kun i Øster Anlæg.
       DUI Holbæk er kommet lidt i uføre og har midlertidigt fået tilladelse til         at benytte vores mødelokaler på AOF.

5.    Stående udvalg.

a.    Campingplads / Vandrehjem. Vi venter stadig på et nyt udbud.

b.    Organisationsudvalg.

       Reaktioner på diskussions - oplæg (fremsendt tidligere) og
       konsekvenser deraf.

6.    Drøftelse af den politiske situation lokalt og på landsplan.
       Intet for nuværende.

7.    Nyt fra kassereren. Bjarne orienterede om regnskabet.

8.    Bestyrelsens opgaver.

a.    Forplejning på generalforsamlingen. Steen Hjorth fremsender snarest         forplejnings-liste.

9.    Nyt fra byrådet. Mogens orienterede. Socialcenter Øst rykker til J                 Jyderup hvor de får lokaler i det gamle rådhus. Der vil være en del            vedlige-holdelse og istandsættelses arbejder i forbindelse med                    indflytning.
      Ellers er det de flygtige luftarter fra diverse korøve og svinemåse der          præger det politiske billede.

10  Eventuelt og næste møde.
     Da generalforsamlingen ligger lige i starten af april, afholder vi næste         ordinære møde tirsdag den 7. maj. Der indkaldes ekstraordinært i det         øjeblik, ballonen går op


______________________________________________________________

Referat fra ordinær generalforsamling 2019

Afholdt  på Stokken, Stokrosevej 20 4450 Jyderup
Tidspunkt. søndag d.7. april 2019 kl. 11:30


Dagsorden/referat:

1.    Opgørelse af stemmeberettigede. Der var mødt 12 stemmeberettiget medlemmer samt fra regionen, Nicolai Nicolaisen og Trine Birk Andersen, folketingsmedlem Kaare Dybvad Bek og nyvalgt DSU formand Jeppe Meineche.

2.    Valg af dirigent. Valgt blev Mogens Justesen.

3.    Valg af 2 stemmetællere. Valgt blev Erik Just Pedersen og Bjarne Voss.

4.    Bestyrelsens beretning samt fremlæggelse af aktivitetsplan for 2019. v/ Formand Jan Thiemann.
Det er svært at bevare pessimismen. Vi har verdens – eller i hvert fald Holbæks – suverænt bedste borgmester i historisk tid, Venstre står til tilbagegang og Dansk Folkeparti går massivt tilbage i meningsmålingerne, vores gamle parti har fremgang på landsplan, og den side af Folketinget, vi er afhængige af, ligger også ret lunt i svinget.


Vi har formandsposten – og en dygtig mand i sædet – samt to rigtig dygtige og ihærdige repræsentanter her fra kommunen i Region Sjælland.

Vi har Marianne parat til Bruxelles.

Og jeg er 81% enig med vores egen folketingsmedlem og kandidat til Folketinget, Kaare Dybvad Bek. Så hvor bliver valget af..?

Set i det perspektiv, vil beretningen i år være skrevet i lysere toner. Med svage noter af gylle indover.

Landsplan

Det må ikke være nemt at være Lars Løkke. Alt hvad han rører ved,bliver til støv. Sundhedsreformen er ikke en vindersag: Delsvil store dele af Venstre ikke røre den med en ildtang, fordi regionerne er en af Venstres hoppeborge, og dels lykkedes det ret genialt Socialdemokratiet at ændre dagsordenen totalt med ønsket om en tidligere tilbagetrækningsalder for mennesker med opslidende arbejde.

Trafikforliget er gennemskuet som dels gammel vin på nye flasker (elektrificeringen,nye signaler og udvidelser på dele af jernbanenettet), dels som lokalpolitiske rævekager og unødvendige kæmpeinvesteringer: Tullebanen mellem Vejle og Billund et stenkast fra Tyregod, samt enomfartsvej udenom áPorta-staden Mariager– DF’eren Kim Christensens hjemby. Ligeledes bliver DF’er René Christensens Guldborgsund kommune tilgodeset med noget asfalt.

Og så har de lige fået lukket Radio24syv…

Og så alligevel ikke: A Porta vejen bliver ikke rigtig til noget efter grundig pressedækning og massive protester – også fra egne rækker. Og Radio24syv skal alligevel ikke rigtig lukkes af de samme årsager. DF-magien er brudt, og Thulesen-Dahl er ved at slå danmarksrekord i baglæns løb og bortforklaringer.
Joh – Dansk Folkeparti ved du hvor du har…

Vi er parat til valget – eller skal vi nu ikke sige valgene. Vores kampagnefolk har gødet jorden, og alle har sendt jakkerne til rensning, så vi kommer til at stråle rødt over det hele. Plakaterne fylder op i kældre og carporte, Stiger er indkøbtog pjecerne er sendt til trykning. Endelig er campingvognen renset og pudset både udvendig og indvendig, så nu mangler vi bare at pumpe dækkene, så kører vi.


Som målingerne ligger netop nu, skulle vi få en tre-fire mandater mere på tinge, så Kaare skulle være på plads, og Marianne Vind skulle være et ret sikkert stik i spillet. Lige nu ligger vi på 26,3% og et flertal vil pege på Mette Frederiksen. Venstre ligger til 17,2, og DF til 12,6%. 12,6%..!
Og sørg nu for, at DFs 12,6% ikke kommer til at bestemme det hele..!!!!


Så alt i alt ser det rigtig godt ud.Men som min kære gamle konservative far altid sagde: ”Nothingcomes from doingnothing”

Så dette ikke være sagt for at så kan vi bare slappe af. Tvært imod. Vi skal ud at slås med desperate Venstrefolk og panikslagne DF’ere, så kridt skoene, Kammerater..!Det bliver grimt. Og som det ser ud, skal vi føre to valgkampe på samme tid. Der bliver rigeligt at lave..!

Lokalt

På den seneste generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til på ny at sende en skrivelse til partiets Hovedbestyrelse vedr. kvoteflygtninge. Det gjorde vi – ordlyden er blevet offentliggjort pr. mail – og vi prøvede denne gang at få Kredsbestyrelsen til at støtte den.

Det ville de så gerne, hvis de (Holbæk partiforening) liiige kunne få alt det væsentlige pillet ud af skrivelsen. Det afslog vi, men Svinninge ville gerne bakke op, så vi sendte den på vegne af Tornved/Jernløse- og Svinninge partiforeninger.

Hovedbestyrelsens svar var det forventelige, at det ikke var partiets politik for nærværende. Ærgerligt og forstemmende.

Når det så er sagt må men sige, at på lokalt og kommunalt plan går det ret forrygende:

Kommunen bevæger sig støt og roligt i den rigtige retning, der er begyndende smult vande i kommunekassen, uden at vi af den grund overhovedet kan baske med vingerne, Sportsbyen er snart færdig og der kommer stadig flere appelsiner i turbanen. Senest er der netop underskrevet en samarbejdsaftale om læreruddannelse med Professionshøjskolen Absalon og dele af sygeplejerskeuddannelsen er flyttet til Holbæk, dels på tidligere Østre Skole, dels Holbæk Sygehus. Der er lavet en fornuftig og tiltrængt arbejdstidsaftale med Kreds 52, Danmarks Lærerforenings Holbækkreds. Og det skal siges at der på den netop overståede generalforsamling blev talt endog meget pænt om det nye samarbejdsklima i kommunen, efter at Christina er blevet borgmester.

I det hele taget må man sige, at med det arbejde, Borgmesteren og kommunalbestyrelsesgruppen udfører, og de resultater de opnår, så er det en fantastisk kampagne i sig selv. Lur mig, om ikke det alene giver en pæn mandatfremgang…

Vi har i årets løb haft forskellige arrangementer, herunder et meget vellykket Mørkøv Kræmmermarked, hvor vi for første gang bemandede campingvognen tre dage – fredag, lørdag og søndag.
Baggrunden for dette var flere henvendelser med en undren over, at vi ikke var der – campingvognen signalerede jo ligesom at vi var der, men den var jo ubemandet. Og vi blev enige om i bestyrelsen at tage nogle timer fredag eftermiddag. Jeg tror det er et fornuftigt træk…


Dagene var arrangeret med tema Folketing den ene dag, og tema EU-parlamentsvalg den anden. Det fungerede fint. En stor tak til alle, der løftede og bar.

Vi var med på et par af markedsdagene i Jyderup, specielt den sidste i september var der god stemning og godt besøg.

Til gengæld var vi ikke repræsenterede på Lystændingsfesten, da hele bestyrelsen var inviteret til 145 års fødselsdag i Præstegården.

Det gav i øvrigt anledning til nytænkning, idet vi for at kompensere for vores manglende tilstedeværelse arrangerede en lørdag med gode politiske indspark og lidt at spise. Vi valgte Ole Olsens fødselsdag – 2. i 2. Det blev en rigtig god dag med indlæg fra Borgmesteren, fra Regionen Sjælland ved Trine Birk, fra Folketinget ved vores folketingsmedlem og -kandidat Kaare Dybvad Bek, og endelig ved Marianne Vind, vores kandidat til EU-parlamentsvalget.

Vi annoncerede arrangementet dels ad de sædvanlige kilder, dels på facebook, og der kom da nogle stykker vi ikke havde set før. Alt i alt en model, vi skal arbejde videre med..!

Et lokalt plus er, at arbejdet med fodboldklubbens rammer er igangsat, med færdiggørelse i år, og at der er bevilget penge til en igangsættelse af projekter til forskønnelse af Jyderup. Mørkøv har fået sin længe ventede NETTO, og af hængepartier har vi så stadig campingpladsen og vandrerhjemmet og en endelig løsning på Højskolens overtagelse af den nedlagte børnehave Sølyst.

Et særligt kapitel skal placeringen af et biogas-anlæg ved Snævre jo lige have. Man kan vel uden at blive modsagt sige, at det følelserne der har overtaget i Jernløse og omegn. Og argumentationen er i den grad præget deraf. Det her handler jo om, at

-        Dels er naturgassen i Nordsøen snart opbrugt

-        Dels er planen at udfase anvendelse af fossile kulbrinter til energiproduktion

-        Dels at redde naturgasbrugerne i en overgangsfase, frem for at naturgasbrugerne skulle ud at investere i nye private opvarmningsanlæg

-        Dels er der rigeligt gylle, som ellers skal øses ud over jorden, med særdeles velkendte lugtproblemer

Under alle omstændigheder må man sige at fakta af modstanderne bliver vejet på den vægt der hedder, Gavner det mig, eller gavner det mine modstandere. Kompromiser er en by i Rusland. Der er eksempler på, at en halv sætning tages ud af en ekspertudtalelse og bruges til at bevise, at man selv har ret. Naturligvis med tydelig angivelse af kilden, som, hvis man læser kilden, klart markerer det modsatte synspunkt end det, den bliver brugt til.

Vi kan alle være enige om, at det ville være skide godt, hvis anlægget kunne ligge ude ved Audebo, men sådan er det så desværre ikke.

Hvis anlægget bliver bygget, så skal vi alle krydse fingre for, at det holder hvad det lover – at det er lugtfrit. Ellers har vi i kommunen en ’Never Ending Story…’Samarbejde

Samarbejdet med vores Folketingsmedlem, med borgmesteren og kommunalbestyrelsesgruppen, med Regionsbestyrelsesmedlemmerne, vores EU-kandidat, med partiets regionsbestyreles samt kommunens øvrige partiafdelinger er forbilledligt.

Desuden har vi gennem Den tværpolitiske Gruppe et godt og praktisk samarbejde om diverse aktiviteter specielt op til diverse valg. Gruppen er faktisk enestående, idet vi er den eneste af sin art i Danmark.

Aktiviteter i den nærmeste fremtid

1. maj i år bliver lidt anderledes her i kommunen. LO’s bestyrelse har valgt at sløjfe morgenmødet inde i 3f i Holbæk, fordi Karen, der plejer at stå for det praktiske er langtidssygemeldt. Til gengæld holder man fast i mødet i Østre Anlæg i Holbæk.

Desuden er der tradition for et 1. maj-møde på Jyderup Højskole med morgenmad til en billig penge, gode taler og røde sange. Det er et rigtig godt og hyggeligt arrangement, hvor både Kaare og Christina kommer og udlægger teksten.

Og så er der snart valg, venner.
Og det betyder at vi mangler hænder og fødder til de snarlige aktiviteter. Vi skal på gaden, i postkasser og på stiger. Det skal være min klare opfordring, dels at melde sig til aktiv tjeneste, dels at skaffe hænder i jeres omgangskreds. Og for den sags skyld nye medlemmer..!


Afrunding

Til slut vil jeg sige tak til alle jer der er mødt op til vores generalforsamling,

En særlig tak til

OMDELERNE

BORGMESTEREN, Kommunalbestyrelsesmedlemmerne MONA, CHRISTINA, MOGENS,
Særlig tak til Gamle solide KAJ NITSCHKE,
sekretær, valg- og kræmmermarkedsansvarlig STEEN, kasserer BJARNE, Kredsformand ERIK, Hele BESTYRELSEN.

Forslag til aktivitetsplan 2019-20


Kandidatpleje og medlemsdebat

Operation ”Flere aktive medlemmer” – alle medlemmer skal aktiveres

Skaf nye medlemmer

Større aktivitet og bedre samarbejde i vores fælles forum Holbækkredsen, herunder

arbejde på større og bedre kommunikation til medlemmer og vælgere (Hjemmesiden og politiske arrangementer bl.a.)

fastholde og forbedre kontakt til og dialog med vore folkevalgte.

vi skal undersøge muligheden for og stille og roligt arbejde hen imod en samling af de tre partiforeninger i kommunen. Under den forudsætning, at vi skal bevare forankringen i lokalområderne.

Fastholde og udbygge informationsportalen www.socialdemokraterneholbækkommune.dk – eller en anden portal

Udvikle konceptet ”Sild og politik”, således at vi rammer flest muligt

Mindst to årlige gadearrangementer – synlighed og vælgerkontakti form af Stadeplads på markedsdage i Jyderup – oplæg til Folketingsvalg 2019..?

Kræmmermarkedet i Mørkøv.

Fortsat udbygning af standen – campingvognen er jo blevet meget fin..!

Vi skal arbejde på en forståelse af, af Mørkøv Kræmmermarked er et vindue for hele kommunen. Så vi skal have flere fra byrådsgruppen ud af Holbæk by – også når det ikke er valgår..!

Vi skal fortsat arbejde på udvikling af elektroniske afstemninger – det er meget dyrt at afholde urafstemninger. 10.000 kroner per gang…!

Julefrokost for foreningens medlemmer
Beretningen og aktivitetsplan godkendt med applaus


5.    Fremlæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent. v/ Kasserer Bjarne Voss.
Bjarne fremlagde det reviderede regnskab: Ny kontingentsats, Fuld medlem 470 kr.
nedsat kontingent 270 kr. ( årligt)
Regnskab og kontingentforhøjelse godkendt.


6.   
Indkommende forslag. Vi har to gamle konti fra valgfonde. Vi har ikke noget indestående men er nu pålagt at betale et gebyr på 90 kr. For at lukke begge konti skal det vedtages på en generalforsamling.

Derfor forslag til nedlæggelse af følgende konti: Grundkonto
5040  008 391 samt
Konto pluds 5040  800 685
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.7.    Valg af Formand, på valg er: Jan Thiemann. Jan Thiemann blev genvalgt med aplaus.

8.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er: Steen Hjorth Hansen, Mogens Justesen og Jonna Voss. Alle 3 blev genvalgt.

9.    Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år, på valg er Birthe Olsen og Mona Rosenberg Larsen. Begge blev genvalgt.

10.  Valg af  delegerede til kommunekredsens repræsentantskab: Bestyrelsen bemyndiges til at udpege  repræsentanter. Vedtaget.

11.  Valg af  delegerede til regionens repræsentantskab:  Bestyrelsen bemyndiges til at udpege. Vedtaget.
 repræsentanter.


12.  Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant. På valg er Bent Hansen og Svend Willy Nielsen. Suppleant. Steen Hjorth Hansen. Alle 3 genvalgt.

13.  Valg af bestyrelsesmedlem kommunekredsen og suppleant. På valg er: Formand – Næstformand. Formand og næstformand genvalgt.

14.  Valg af 1 kongresdelegeret og 1 suppleant. På valg er: Formand – Næstformand.
Formand og næstformand genvalgt.


15.  Valg af 2 fanebærere samt 1 suppleant. På valg er Mogens Justesen og Bjarne Voss.
Begge blev genvalgt.


16.  Bemyndigelse til udpegning af repræsentanter (7) til AOF. Bestyrelsen blev bemyndiget.

17.  Indstilling af folketingskandidat. Kaare Dybvad blev indstillet.

18.   Orientering fra:
a. Regionen.
Nicolai kom i sin beretning vidt omkring sundhedssektoren:
Medicinsk afd. I Holbæk Ordnet
Ekstra Byggeri
Overforbrug Køge Roskilde
Besparelser fra ca. 300 til 100 ansatte.
Manglende kontrol i Ringsted/Slagelse
Supersygehuset er vedtaget.
Sundhedsreformen vil flytte 115 mia. Kr fra folkevalgte til administrative styrelser.
205 folkevalgte skal afløses af 520 udpegede.
Sundhedsøkonomer Kjeld Møller Pedersen. Tryllestavsøkonomi, kreativ regning.
Jacob Kjellberg minder om “Tænk på et tal”.
Besluttet et fælles nummer 113
Historisk lave ventetider og dødelighed.
Overdødelighed i ambulancer. Paramediciner.
Lægedækning. På 4 år med Løkke er antallet af patienter uden egen læge eksploderet fra 30.000 til 92.000 d.d.
Hver anden borger på Lolland Falster har ikke egen læge. Tilsluttet udbudsklinikker. Udbudsklinikker i Holbæk.
d.d. 250.000 over 80 år. Om 7 år 350.000
Lægedækning på Orø.
Trine Birk Andersen kom med lidt supplerende betragtninger omkring sundhedsreformen, strukturændringerne skaber en masse uro.
Sagen omkring manglende kontrol af kræftpatienter i Ringsted / Slagelse.
 

 
b.
Folketinget Kaare Dybvad Bek orienterede omkring arbejdet i Folketinget.
Endvidere kom han ind på temaer der vil præge den kommende valgkamp. Her tilbagetrækningsreformen
og sundhedsreformen. De Radikales udmelding om manglende fremtidig samarbejde hvis socialdemokraterne ikke ændrer holdning til flygtningepolitikken.

c.
Byrådsgruppen. Mogens Justesen orienterede fra det kommunalpolitiske arbejde. Biogasanlægget i Snævre - der var en del debat omkring tilbagetrækningsreformen, hvem får muligheden? - Ghettopakken, skal vi rive boliger ned? ny bebyggelse i Jyderup Nord.
Mona Rosenberg Larsen supplerede med orientering fra børn og skoleområdet.
Der var lidt debat omkring Campingpladsen / Vandrehjem, Porten til Naturpark Åmosen,
og lidt omkring endnu en forsinkelse af Sportbyens åbning.19.  Eventuelt. Mogens Justesen takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referat. Steen Hjorth Hansen.

Dirigent. Mogens Justesen