Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 16.  januar 2018
Referat fra Generalforsamlingen søndag d. 19. marts 2017

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.16.januar 2018 kl. 19:00
Mødet afholdt: Skovvej Jyderup.
Afbud, Mona Rosenberg Larsen.
1)    Valg af ordstyrer, valgt blev Mogens Justesen.
2)    Godkendelse af referat, referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.
3)    Orientering fra formanden
a)    Kursus Generationsskifte 10. februar, på kurset deltager medlemmer fra Svinninge partiforening og Tornved-Jernløse partiforening.
Kurset afholdes på FOA i Holbæk - Endelig agenda fremsendes.

b)    Ønske om fastlæggelse af mødedatoer fra Ole Hansen, lært af erfaring finder vi det svært at sætte endelige datoer på vores bestyrelsesmøder.
Vi afventer mødekalender fra kommende kommunalbestyrelsesmøder og indretter vores bestyrelsesmøder herefter.

c)    Fastlæggelse af generalforsamling 2018 – forslag 17. marts (eneste lørdag i marts jeg er ledig – ellers en hverdag eller søndag), det blev besluttet at afholde ordinær generalforsamling lørdag d. 7. april kl. 11:00 på Stokken i Jyderup.
d)    Referat af snak med udd.konsulent Signe Kaulberg om partiforeningen Tornved/Jernløse (15. januar), Jan Thiemann orienterede.
4)    Orientering fra Kommunekredsen v/Erik J.P. Der afholdes repræsentantskabsmøde i Regionen d. 8. maj kl. 17:00 i Ringsted.
Kredsrepræsentantskabsmøde er endnu ikke planlagt.
Der afholdes bestyrelsesmøde i kommunekredsen torsdag d. 17 januar.

5)    Drøftelse af den politiske situation lokalt og på landsplan
a)    Opfølgning af campingplads/vandrerhjem – evt. nedsætte en lille følgegruppe..? Der blev nedsat et udvalg der skal følge udviklingen (eller manglende) af campingplads/vandrerhjem. Udvalget: Birte Olsen og Erik Just Pedersen.
6)    Nyt fra kassereren – herunder bekræftelse af nye kontingentsatser, Bjarne orienterede omkring regnskabet og nuværende kassebeholdning. Er lidt slunken efter efterårets valgkampagner. En kontingentstigning på 5 kr. mdr. foreslås på kommende genneralforsamling.
 
7)    Bestyrelsens opgaver:
a)    Evaluering af Julefrokost, god og hyggelig aften med lidt god mad.
b)    Placering og Delegering af diverse opgaver ifm. kursus 10. februar, Jan og Lene sørger for forplejning, Erik sørger for overheadprojekter m.m.
8)    Nyt fra byrådet. Mogens Justesen orienterede fra sidste kommunalbestyrelsesmøde d. 10 januar vedr. godkendelse af ny styrelsesvedtægt.
Eventuelt &Næste møde. Ny mødedato følger senere.

---------------------------------------------------------------

Referat fra ordinær generalforsamling Tornved Jernløse

Afholdt  på Stokken, Stokrosevej 20 4450 Jyderup
Tidspunkt søndag d. 19. marts kl. 11:00.

Dagsorden:

 1. Opgørelse af stemmeberettigede. Der var mødt 22 medlemmer hvoraf 19 var stemmeberettigede.
 2. Valg af dirigent. Valgt blev Mogens Justesen.
 3. Valg af 2 stemmetællere. Valgt blev Bent Hansen og Svend Willy Nielsen.
 4. Bestyrelsens beretning samt fremlæggelse af aktivitetsplan for 2017. v/ Formand Jan Thiemann.

  Min beretning i år vil være tragtformet – fra det brede udsyn til den lokale indsigt. Ikke altid lige muntert, med forhåbentlig tankevækkende.

  I Søndags-Politiken for en uge siden var en hel sektionsforside prydet af det berømte billede af Uncle Sam, der på en gammel hverveplakat bydende peger ud på læseren og forventer at du gør din pligt. Oprindeligt i hæren, forstås.

  Overskriften i Politiken lød:

  Demokratiet er ved at kollapse – og kun du kan redde det

  Der var tale om et interview med den amerikanske historiker Timothy Snyder, der er professor ved Yale-universitetet og har skrevet en meget grundig bog om mellemkrigstidens Europa.

  Han siger det således:

  ”Den vestlige verdens kerneværdier som demokrati og frihedsrettigheder er kommet under alvorligt pres. Alligevel har vi borgere lullet os selv i søvn med forestillingen om, at demokrati og frihed er kommet for at blive. Vi er blevet dovne og overfladiske, de fleste af os gider ikke længere engagere os i samfundets udvikling, og hvis vi endelig gør, sker det i form af en bundløs og ødelæggende kritik af de samfundsinstitutioner, der netop skal holde sammen på samfundet.”

  Hans pointe er, at USA er et enkelt terrorangreb fra en omfattende ændring af det amerikanske samfund, i retning af fascisme. Og han griber ikke helt ud i den blå luft, idet han tager afsæt i den begivenhed, der cementerede Nazismens overtagelse af al magten i Tyskland i januar 1933, nemlig Rigsdagsbranden. Med afsæt i den, besluttede Kejser Hindenburg at udnævne Hitler til Rigskansler, med meget udvidede beføjelser til bl.a. at jagte og fængsle politiske modstandere.
  Og derfra kender vi resten af den triste historie.

   

  Timothy Snyder understreger, at der er visse tendenser, som man kan finde hos Donald Trump og Stephen Bannon, som er ret så fascistiske:

  Den fuldstændige ligegyldighed over for sandheden, de frit flyvende politiske idéer og måden han udtrykker sig på, hvor han gentager faste formuleringer om og om igen og forsøger at bringe sine tilhørere i en slags trance – alt dette er udtryk for en form for fascisme, som genkalder billeder fra 1930’ernes Tyskland

  Så med en Donald Trump ved roret i USA, og med personlige rådgivere i skikkelser af Trumps personlige rådgiverKellyanneConway og hans top- og sikkerhedsrådgiver Steve Bannon, begge med et nærmest forbryderisk forhold til sandheden og hang til konspirationsteorier, som nærmer sig galopperende forfølgelsesvanvid, må man modstræbende erkende, at bomben er ladt og vi venter med frygt og bæven på manden med tændstikken.

  Så meget for USA.

   

  Slagterierne i Syrien fortsætter på 6. år – lige så lang tid som 2. Verdenskrig. Og enden er ikke i syne.

  Dertil kommer det voksende pres fra Afrika, en folkevandring, der skyldes århundreders mishandling af det afrikanske kontinent, og yderligere forstærket af de efterhånden omfattende klimaændringer med misvækst og hungersnød til følge.

  Og at disse faktorer medfører et stigende flygtningepres på den højere og højere jernring, der lægges rundt om Fort Europa, siger sig selv.

  I den forbindelse er det til at dø af grin over, at den største modtager af dansk u-landsbistand er – Danmark

   

  Og hvordan står det så til i vores egen nærhed: EU-landende og omegn:

  Vi har sandelig vore egne problemer med Ungarn, Polen og de kommende valg i Frankrig og Tyskland. Holland klarede jo frisag – denne gang, vel ar mærke. Og med en Putin til at puste til gløderne. Ungarn og Polen arbejder med et begreb, som hedder illiberalt demokrati. Og hvad er så det:

  Man har begrænset personlige frihedsrettigheder, ændret valglove for at begrænse oppositionen, begrænset presse- og ytringsfriheden og svækket domstolenes placering i magtens tredeling. Samtidig har man anlagt en nationalistisk tone, som minder ubehageligt om, hvad man hører fra det ekstreme højre. UngarskeViktor Orban har åbenlyst udtrykt sin beundring for Putin og Erdo(g)an…

  Vi må indse, at vi står ansigt til ansigt med de samme problemer. Højrepopulisternesamarbejder på tværs af grænserne, beundrer hinanden, lærer af hinanden, ja de sammenligner ligefrem notater. Se bare på en Trump, der åbenlyst beundreren Putin. Vi må indse, at højrepopulismen er en omfattende politisk bevægelse.

  Så hvis vi vil modstå udviklingen, er vi også nødt til at stå sammen.

  Sat på spidsen har de europæiske regeringer ligesom befolkningerne været lidt for tilbagelænede: Vi skal finde ud af, hvad vi står for, går ind for, og ikke bare, hvad vi er imod. Vi skal blive meget bedre til at fortælle hvad vi kan gøre bedre og bidrage til i fx EU og FN, og ikke konstant bare finde hår i suppen. Vi skal væk fra tendensen, at hvis der er et lille hjørne i en sag, vi ikke synes om, ja, så er vi bare i mod. Vi skal have en klar idé om, hvordan tingene bør være, og handle derefter, hvis man ikke bare skal overlade politikken til kynismen. Husk på, at ingen af de nuværende europæiske ledere har oplevet Anden Verdenskrig, og at mange unge end ikke ved, hvorfor EU blev dannet. Det understreger bare vigtigheden af historien:
  Hvis ikke vi har historien, tror vi, at alt er nyt – og uden vores historie i bagagen kan vi komme til at føle os meget alene, når vi står over for udfordringerne, som de ser ud år2017.

  Og en for mig meget vigtig del af den historie er, at venstrefløjen, og hermed Socialdemokratiet, IKKE er småtskårne, navlepillende nationalister, men at vi i vort hjerteblod er internationalister, der tager ansvar og viser solidaritet med Verden omkring os..!

   

  Danmark er sunket ned i et dødvande. At befinde sig i Dødvande er et søfartsudtryk om et fænomenkarakteriseret ved, at skibettaberfart og dermed manøvredygtighed.
  Og det er da vist en meget udmærket karakteristik af dansk politik lige pt.

  Vi har en liberal regering i splid med sig selv, og med et massivt flertal imod langt de fleste centrale punkter i regeringens grundlag. Manøvren fra den 28. november sidste år, hvor Lars Løkke Rasmussen udvidede den lille Venstre-regering med Liberal Alliance og med Det konservative Folkeparti må siges at have været uden mening.

  Og med fribytterpartiet Dansk Folkeparti som et meget tvivlsomt støtteparti er selv købet af en grønlænder uden mening.

  Dansk Folkeparti er ude i en vælgerkrise, efter at have afsløret sig selv som et parti, der ikke kan gå forbi en pengekasse uden at se, om der er noget at negle. At det så skete i EU-regi, hvor DF om nogen har været oppe på dubberne, føjer kun spot til skade. I stedet har Folkepartisterne så harpet og pisket på indvandrere af snart sagt enhver art, så det er en gru. D’Herrer K. K. Berth og M. Henriksen har i den grad taget bolden op efter salig Mogens Camre, at han slet ikke er savnet. De lever til fulde op til svinskhederne.

  Der skal i den forbindelse lyde en meget bekymret advarsel herfra om et slyngforhold mellem Dansk Folkeparti og os Socialdemokrater. For nok er de enige med os på dele af den økonomiske og den sociale politik, men jeg ser en stor fare ved det. Folkepartisternes populistiske gen er tydeligt, når de fx bakker op om centrale område af vores politik. Når det gælder, kommer bukkefoden frem under det fine mørke tøj, og de vil tage samarbejdet dyrt betalt…!!!!
  Husk på, at dagpenge-”reformen” fra 2010 udsprang af en idé, født på et af Thulesen-Dahls gule indstiksblade under en finanslovsforhandling. Så meget for den sociale dimension i DF’s politik.

  En anden bekymring er den tydelige højredrejning i vores holdning til flygtninge, som et led i bestræbelserne for at være spiselige for DF. Det betød bl.a. at vi stemte for et forslag om et moratorium, et foreløbigt stop, for vore FN-forpligtelser med hensyn til kvoteflygtninge.

  Det afstedkom, at vi herfra Tornved/Jernløse sendte et brev til Socialdemokratiets ledelse, hvor vi protesterede mod tilslutningen til stop for FN-flygtninge, netop, fordi vi mener, at vores internationale samarbejde,og de deraf naturligt følgende forpligtelser, er hjørnestene i bevarelsen af et frit og demokratisk samfund og for en stadig forbedring af livsvilkårene verden over.. Som førhen nævnt er det netop her, populisterne og de højre-nationale sætter kniven ind og får fodfæste.

  Derfor er de så forhippede på, at de internationale aftaler og konventioner skal udvandes eller afskaffes. Sagen er jo, at der i sådanne aftaler altid er dele,man kan sætte fingre på, fordi sådanne aftaler altid er udtryk for forhandlinger og kompromiser, og som man derfor – for en sikkerhed skyld, for demokratiets skyld, eller andre søforklaringer – stemmer sig ud af. Behøver jeg at nævne Brexit..?

   

  Holbæk stander i våde. Økonomisk og politisk. Med Heinesens ord:
  »Nogen fremstiller det, som om vi kører på kanten af afgrunden. Det gør vi ikke, men vi har kurs imod den, og vi kan se den”.
  Og den afgrund er for eksempel at blive sat under administration af Indenrigsministeriet.
  Der skal helt nye koste til at rydde op efter dette morads. Eksemplerne står i kø, så ingen nævnt, ingen glemt.

  Jeg vil i denne beretning gentage noget, jeg har sagt før: Nemlig, at embedsværket i Holbæk kommune er blevet en stat i staten.

  Og vi må aldrig glemme, heller ikke efter den 21. november, at chefen for det hele – også for administrationen - er borgmesteren.

  Der har været tilstrækkelig mange situationer, hvor oplysninger, tal og underskud er dukket op, når det hele er for sent, at det ligner en tanke. Ud fra tesen om, at den der sidder på informationerne sidder på magten, vil jeg påstå, at vigtige oplysninger er blevet tilbageholdt så længe, at toget var kørt, når konsekvenserne af beslutninger dukkede op. Behøver jeg at nævne beslutningen om Sportsbyen og et markant stigende underskud i kommunens regnskaber, der dukkede netop så sent op, at det ikke fik indflydelse på beslutningerne..? At forudsætningerne for at vi støttede byggeriet - de udenbys idrætsfaciliteter og kernevelfærden - så er ved at forsvinde i den blå luft gør kun spot til skade.

  En ny formand for vores byrådsgruppe har betydet en større åbenhed omkring arbejdet i byrådet. Og i den nuværende situation er der lykkeligvis ved at blive lagt afstand til Venstre, som vi jo havde en aftale med, men som stak aftalen skråt op, da der skulle træffes aftale om et asocialt sparebudget. Her valgte de så deres naturlige samarbejdspartnere, nemlig Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, uden at hæve skatten, en mulighed, der ellers var skrevet under på i aftalepapiret.

  Lige så glædeligt er der så tegn på et samarbejde med Enhedslisten og De Radikale og måske de konservative, hvem ved..? - om bl.a. økonomien og en hårdt tiltrængt kommunal aftale med bl. a. lærerne.

  Christina– og det synes jeg da vi skal bryste os af -blev opstillet af Tornved/Jernløse partiforening, ogblev valgt overbevisende i første hug som vores borgmesterkandidat. Og hun gør det godt. Den samlede byrådsgruppe er blevet mere synlig, og de politiske markeringer kommer med en tydeligere præcision.

  At vi har gode chancer må være klart for enhver, særligt når vi ser på det hold, der står bag vores borgmesterkandidat. Det er en rigtig god blanding af tradition og fornyelse, af unge og gamle, af erfaring og nytænkning, af kandidater fra HELE kommunen.

  Så nu mangler vi bare resultatet af den ulyksalige urafstemning om placeringen på stemmesedlen – nu er den i det mindste i gang…

   

  Tonen i Holbæk-Kredsen er god, og i modsætning til tidligere er der er stor tillid partiforeningerne imellem

  Årets arbejde i Holbækkredsen har koncentreret sig om det omfangsrige arbejde med valg af borgmesterkandidat og med arbejdet i kandidat- og valgudvalget, så jeg skal ikke trætte jeg med yderligere referater derfra. Kun vil jeg sige, at Erik her – som andre steder – laver et uforlignelig flot stykke arbejde. Det skal han have stor tak for. En lille detalje er at det bl.a. er lykkedes ham at minimere den bod, vi blev pådømt på baggrund af vores udmærkede folketingskandidats vindskibeligheder i nabokredsene.

   

  Og så til vort eget pastorat.

  Det var med stor tilfredshed, at vi kort efter sidste generalforsamling kunne konstatere, at Christina vandt så overbevisende. I vores perspektiv lover det rigtig godt for vore muligheder ved det kommende kommunalbestyrelsesvalg. Og det er dejligt, at hun stort set har deltaget i alle vore lokale aktiviteter.

  Vi har været ”på gaden” en del gange, vi har været med på Jyderups Markedsdage, Kræmmermarkedet og Julemarkedet, samt nogle gange med uddeling af roser og flyers. Og det er lykkedes os at dele masser af pandekager ud sammen med propagandamaterialet, uden samtidig at blive truet på livet, som det skete første gang, vi forsøgte os udi den boldgade.

  Vi er synlige, og ikke mindst takket være vores udviklingsgruppe med Birte Olsen i spidsen, er vores fremtræden blevet tydeligere, smukkere og mere strømlinet Socialdemokratisk. Røde duge, nye beach-bannere, og takket være Gitte Riis, roser på hvide urtepotter med røde roser i og roser på de sten vi bruger, for at pjecerne ikke skal flyve ad helvede til, når vinden kommer fra Højre...
  Ens jakker og trøjer. Og ikke mindst takket være Steens ihærdige Google-arbejde er det lykkedes at næsten halvere prisen på ballon-gas..!

  Nu mangler vi bare at få pakket campingvognen ind i røde roser, så er der ikke et øje tørt. Og spøg til side: Det gør sig, og giver et tilforladeligt og professionelt indtryk..!

  De mange aktiviteter har udvirket, at vi ikke har afholdt nogen sild- og politikmøder for medlemmerne. Til gengæld har vi som sagt så været meget mere ude i det offentlige rum. Vi skal fremover drøfte mulighederne for at udvikle silde-snakkene, så vi kommer ud over en lille inderkreds. Det er skide hyggeligt, men rammer en anelse for smalt.

  Det er med stor glædeat vi har fået valgt et lokalt medlem ind i AOF’s bestyrelse, nemlig Henrik Teglstrup, forstanderen ude på Hjembæk efterskole. AOF er en vigtig brik i den socialdemokratiske bevægelse, og de bidrager med uddannelse og meget andet af vore medlemmer og til vores valgkamp.

  Vi kan desværre konstatere, at medlemstallet stadig er vigende. Helle-regeringen var meget dyr for os. Og tiltagene med intromedlemmer har ikke her i herredet givet den stor tilgang. Vi har en tilgang af DSU’er, men inden vi får fingre i dem, så er de forduftet til enten Holbæk eller København.

  Førnævnte henvendelse til Socialdemokratiets Hovedbestyrelse skal i øvrigt have en lille sløjfe:

  Baggrunden var, at Socialdemokratiet som sagt annoncerede at ville stemme for et ophør – eller i hvert fald en pause - i vores FN-forpligtelse hvad angår kvoteflygtninge. Noget, der i hvert fald ikke var flertal for på den netop overståede kongres. Og slet ikke i vores bestyrelse.
  Nu er det jo ikke første gang, vi har henvendt os til Moderpartiet med en velargumenteret kritik af linjen i den førte politik. Faktisk har vi gjort det to gange før – med rungende tavshed til svar.
  Det afstedkom, at jeg på et tidspunkt tog bladet fra munden, og hvad der af fulgte deraf ved I alle.
  Så det var med nogen spænding, at vi sendte brevet til Hovedbestyrelsen og til Mette.

  Men sandelig – der kom et svar. Ikke et svar, der på nogen måde kunne tilfredsstille vore ønsker, snarere tvært imod, men der kom et svar. Det var en positiv overraskelse og stor tak for det..

   

  Og så er vi nået til bunden af tragten.

  På sidste generalforsamling annoncerede jeg, at jeg ville gå af. Jeg bliver 70 til sommer og synes, at yngre kræfter skulle tage over. Af samme grund har jeg truffet en aftale med Regionens nye uddannelsessekretær Signe Kaulberg om et bestyrelseskursus, der omhandler Generationsskifte.

  Men lad mig sige det med det samme: Jeg blev overtalt til en tur mere. Men med den lille krølle – som I også kan se af aktivitetsplanen – at vi skal undersøge muligheden for og stille og roligt arbejde hen imod en samling af de tre partiforeninger i kommunen. Under den forudsætning, at vi skal bevare den lokale forankring og aktiviteten i lokalområderne. Det daglige samarbejde og den gensidige tillid er der. Så nu skal vi bare sikre, at isen kan bære.

   

  Til slut skal der lyde en stor og varm tak,

  Først til vore omdelere af materialer. I er livlinen i vores kommunikation og en vigtig del af vores ansigt udadtil.

  Jeg vil også fremhæve og sige særlig tak til vores kasserer Bjarne og til vores sekretær Steen. I laver et kæmpe arbejde for foreningen og for partiet. Tusind tak for jeres uvurderlige indsats.

  Tak også til Rya og Bent for jeres gæstfrihed. Julefrokosten var som sædvanlig et af årets absolutte højdepunkter.

  Og endelig –Den Samlede Bestyrelse: I er pragtfulde at være sammen med, I yder en Kæmpe indsats, og sidst men ikke mindst – I er der når der er brug for det.

  Tusind Tusind tak for det Alt sammen.

  Og tak for ordet.

  Debat :
  Der var stor ros til formanden for hans beretning der kom langt omkring
  Rya Hansen takkede for en rigtig god beretning og glædede sig over et stort engagement i formandsarbejdet.
  Nicolai Nicolaisen kom lidt provokerende ind på grunden til den højrepopulistiske drejning vi oplever i Europa og herhjemme. Øget tilstrømning af flygtninge, mangelfuld integration med heraf pres på den europæiske vældfærdsmodel, kan meget vel være skyld i den højrepopulistiske fremgang vi oplever, senest i Holland.
  Indlægget gav anledning til stor debatlyst.

  Formandens beretning blev godkendt med Applaus. 

  Forslag til aktivitetsplan 2017-2018

  ·      Kandidatpleje og medlemsdebat

  ·      Operation ”Flere aktive medlemmer” – alle medlemmer skal aktiveres

  ·      Skaf nye medlemmer

  ·      Større aktivitet og bedre samarbejde i vores fælles forum Holbækkredsen, herunder

  o  arbejde på større og bedre kommunikation til medlemmer og vælgere (Hjemmesiden og politiske arrangementer bl.a.)

  o  fastholde og forbedre kontakt til og dialog med vore folkevalgte.

  o  vi skal undersøge muligheden for og stille og roligt arbejde hen imod en samling af de tre partiforeninger i kommunen. Under den forudsætning, at vi skal bevare forankringen i lokalområderne.

  ·      Fastholde og udbygge informationsportalen www.socialdemokraterneholbækkommune.dk

  ·      Udvikle konceptet ”Sild og politik”, således at vi rammer flest muligt

  ·      Mindst to årlige gadearrangementer – synlighed og vælgerkontakt i form af Stadeplads på markedsdage i Jyderup

  ·      Messe i Svinninge
  Kræmmermarkedet i Mørkøv.

  o  Fortsat udbygning af

  o  Vi skal arbejde på en forståelse af, af Mørkøv Kræmmermarked er et vindue for hele kommunen. Så vi skal have flere fra byrådsgruppen ud af Holbæk by..!

  ·      Vi skal fortsat arbejde på udvikling af elektroniske afstemninger – det er meget dyrt at afholde urafstemninger. 10.000 kroner per gang…!

  ·      Julefrokost for foreningens medlemmer

  Aktivitetsplane blev vedtaget efter en kort debat omkring punkterne sammenlægning af de tre partiforeninger og elektronisk urafstemning.

 5. Fremlæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent. v/ Kasserer Bjarne Voss.
  Bjarne fremlagde det reviderede regnskab:

 6. Indkommende forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 4 dage før generalforsamlingen.)
  Der var ikke indkommet forslag.
 7. Valg af Formand, på valg er: Jan Thiemann  for 2 år. Jan blev genvalgt som formand.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er: Steen Hjorth Hansen, Mogens Justesen,
  og Jonna Voss. Alle tre blev genvalgt.
 9. Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år, på valg er Birthe Olsen og Bo Jonsson.
  Bo Jonsson er fraflyttet. Nyvalg af anden suppleant. Birte Olsen blev genvalgt og nyvalgt som anden suppleant blev Mona Rosenberg Larsen.
 10. Valg af  delegerede til kommunekredsens repræsentantskab: Bestyrelsen bemyndiges til at udpege  repræsentanter. Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege repræsentanter til kommunekredsens repræsentantskab.
 11. Valg af  delegerede til regionens repræsentantskab:  Bestyrelsen bemyndiges til at udpege
   repræsentanter. Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege repræsentanter til regionens repræsentantskab.
 12. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant. På valg er Bent Hansen og Svend Willy Nielsen. Suppleant. Mads Scharmaitet Nielsen. Bent Hansen og Svend Willy Nielsen blev genvalgt som bilagskontrollanter og nyvalg som suppleant blev Steen Hjorth Hansen.
 13. Valg af bestyrelsesmedlem kommunekredsen og suppleant. På valg er: Formand – Næstformand. Valgt blev Formand - Næstformand.
 14. Valg af 1 kongresdelegeret og 1 suppleant. På valg er: Formand – Næstformand. Valg blev Formand - Næstformand.
 15. Valg af 2 fanebærere samt 1 suppleant. På valg er Sine Agerholm og Bjarne Voss. Begge blev genvalgt
 16. Bemyndigelse til udpegning af repræsentanter (7) til AOF. Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege 7 repræsentanter til AOF.
 17. Indstilling af folketingskandidat. Kaare Dybvad valgt.
 18.  Orientering fra:
  a. Byrådsgruppen. Ole Brockdorff gav følgende beretning fra byrådsarbejdet

.Den socialdemokratiske byrådsgruppe vil ikke være med til besparelser, som vi ikke har ansvar for. Vi fremlagde et andet budget og viste, at der er en anden vej. Det holder vi fast på. Vi vil ikke lægge stemmer til de borgerliges sparepolitik på ældre, handicap og børneområdet.

Dette gælder både i de enkelte udvalg og i byrådssalen.

Lars Dinesen er udfordret i børneudvalget, hvor han sidder for bordenden og har et flertal imod sig. Men han stemmer ikke for de borgerliges besparelser og forsøger på bedste vis, at få vendt flertallet, så besparelserne ikke rammer så hårdt, som de borgerlige ellers lægger op til.

I udvalget Aktiv Hele Livet (voksenudvalget) fik et flertal bestående af S, Ø og DF spareforslagene skudt til hjørne – troede vi. Desværre vælger Venstre at bringe sagen til byrådet. Venstre skriver, at de ikke vil være med til besparelser på ældreområdet. Her skal I være opmærksomme. Det er nemlig ikke sandt. Venstre har fjernet enkelte af spareforslagene, men der er stadig mange tilbage. De skal ikke slippe afsted med at få det til at ligne, at de nu ikke laver velfærdsbesparelser. I mellemtiden er vi blevet indhentet af et nyt sparre forslag, det betyder at der er kommet et nyt spareforslag fra V&O på sidste ØU møde, om at spare på administrationenm.m i alt 11,5 mio .Dette forslag betød at yderlig ca. 12 ikke ville få fortsat arbejde i Holbæk kommune. Det får mig til billedligt at fortælle om en mand der ejede en kamel, han læssede bare varer med mere på kamelen og det gik nogenlunde, så fandt ham et par strå med kerner på, dem ville han også have med hjem for at så i marken, og lagde også dem på kamelen, så brækkede kamelens ryg, sagt på en anden måde hvornår brækker kommunen ryggen, Vi var 300 mindre der grundet dårlig økonomien ikke mere arbejder i Holbæk kommune, og nu 12 til, hvor længe kan vi holde til det.

 

Så ja, jeg forstår godt, hvis borgerne lige nu spørger sig selv, om der egentlig er styr på økonomien i vores kommune?

Når man spørger borgmesteren om, hvordan det dog kunne gå så galt, kommer han med mange forskellige forklaringer. Piben får til gengæld en anden lyd, når der bliver spurgt til hans politiske ansvar. Ja, reelt kommer der faktisk slet ikke noget svar.

Men politik handler netop om at tage ansvar. Om at turde træffe de svære beslutninger.

Jeg kan godt acceptere, at der bliver lavet fejl - politikere er også bare mennesker. Jeg kan også godt acceptere, at vi kan være politisk uenige om de økonomiske prioriteringer.

Til gengæld kan vi IKKE acceptere, at man blot sender aben videre til administrationen og kommunens medarbejdere, når der skal placeres et ansvar for, at økonomien sejler. Det er altid den øverste politiske ledelse, der har det overordnede ansvar, og som dermed også må påtage sig at løse problemerne.

Enten har borgmesteren ikke forstået situationens alvor, eller også vælger han at ignorere den. Jeg ved ikke, hvad der er værst, men jeg ved, at vores kommune har brug for en borgmester, der tør se problemerne i øjnene og formår at komme med holdbare og troværdige løsningsforslag. Vi udarbejde vores eget budget med en skattestigning på ca. 32 mio. kr. Men det sagde Borgmesteren nej til, selv om en kombination af vores forslag med skattestigning og Borgmesterens forslag, det ville ikke havde løst problemerne men have gjort det lettere. Vi har før prøvet for nogle år siden hvor vi også fik lov at hæve skatten med som jeg husker det 72 mio. kr. også dengang sagde venstre nej, og undskyldningerne var mange. Men havde byrådet sagt ja til det, havde vi nu haft 72 mio. kr. mere om året gennem denne periode. Det vil have lettet på situationen.

 

Situationen er alvorlig - faktisk er der en reel risiko for, at Holbæk Kommune bliver sat under administration af Indenrigsministeriet!

Vores økonomi skal tilbage på sporet. Det KAN lade sig gøre - men det kræver, at vi tør træffe de beslutninger, der er nødvendige og tager ansvaret på os som politikere.

Den socialdemokratiske gruppe vil derfor snart komme med vores svar på, hvordan vi får økonomien tilbage på sporet og sikrer en fremtid hvor medarbejdere og borgere ikke skal vågne op hver dag med en frygt for, hvad der nu skal ske. Vi holder gruppemøde i morgen mandag hvor emnet er økonomi.

 

Christina forsøger at gøre det så tydeligt som muligt, hvor Soc. adskiller sig fra de borgerlige partier, blandt andet ved at være mere synlig i pressen og på sociale medier. Der er en god stemning i gruppen og vi knokler godt syntes jeg. Jens er trådt ind i kulturudvalget. Jørgen Jensen i arbejdsmarkedsudvalget og Christina i aktiv hele livet. Det er vigtigt for Soc. at vores politik gavner alle lokalområderne, ikke bare Holbæk.

 

Arbejdet med kandidaterne til kommunalvalget er i fuld gang. Kandidatuddannelse har været afholdt med stor succes. Vi diskuterede politiske mærkesager og kommende valgprogram. Derudover blev kandidaterne undervist i den personlige valgkamp. Alle kandidater bød flot ind og er meget engagerede.

 

En stor tak til opbakningen fra partiforeningerne:

Vi i den socialdemokratiske gruppe er utrolig glade for den store opbakning, som partiforeninger viser.

 

Til sidst. Fremover vil Christina forsøge at koordinere sådan, at der altid er et byrådsmedlem med til partiforeningsbestyrelsernes bestyrelsesmøder. Det kan selvfølgelig glippe en gang imellem. Men det er vigtigt for partiforeningerne at vide hvad der foregår i gruppen, og gruppen at have indblik i, hvad der foregår i partiforeningerne. Da Christina ikke kan være til stede flere steder på en gang, vil gruppen uddelegere møderne imellem sig. Dette vil også være godt for gruppen.

b. Regionen. Nicolai Nicolaisen afgav beretning fra arbejdet i regionen.

c. Folketinget. Kaare Dybvad berettede fra folketingsarbejdet. 

19.   Eventuelt
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden.
Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen.

 

Dirigent. Mogens Justesen.

Referat. Steen Hjorth Hansen