Til Socialdemokratiets hovedbestyrelse v/formand Mette Frederiksen

 

Stå fast mod fattigdom og vold
i solidarisk sammenhold.
Vor jord er fælles, hejs et flag
for alle jordens folkeslag

 

Forårets repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger, samt 1. maj, naturligvis, gav os anledning til at repetere Arbejdersangbogen, og et helt par gange var det Halfdan Rasmussens herlige forårssang Nu grønnes vårens første træer, hvor ovenstående omkvæd forekommer.

PåTornved/Jernløse partiforenings generalforsamling – ligeledes i foråret - blev bestyrelsen decideret pålagt at henvende sig til Socialdemokratiets hovedbestyrelse vedrørende kvoteflygtninge.

Vi – bestyrelserne i Tornved/Jernlæse og Svinninge partiforeninger - finder det belastende for vort parti, at vi er i front af den stigende kreds af lande, der ser stort på aftalte forpligtelser i forhold til FN’s flygtningekonvention, således at vi ikke for nærværende modtager kvoteflygtninge.

Vi har med stigende skepsis fulgt vores partis bevægelse i borgerlig retning på flygtninge/indvandrerområdet. Ogvi har til stadighed slået os til tåls med, at Socialdemokratiets solide humanistiske grundholdning ville kunne bære igennem og sikre mennesker i nød.

Men nu begynder de første medlemsreaktioner at komme, netop med henvisning til den stærkt skærpede indvandrerpolitik.

Socialdemokratiets omsorg for de svage og respekt for-, og overholdelse af - internationale konventioner går som en solid akse gennem Socialdemokratiets historie.

Vi vil på den baggrund anmode om, at Socialdemokratiet i deres politik fortsat vil efterleve og forsvare vores internationale ansvar, i særdeleshed når det angår mennesker i nød.

At vi i Folketinget stemte for et stop for kvoteflygtninge er et ubærligt tab for vores grundlæggende værdier: humanisme og solidaritet.

Med respekt og de venligste hilsner

På bestyrelsernes vegne

Jan W.Thiemann,
Frm. Tornved/Jernløse Partiforening

Hans Christian Hansen
FrmSvinninge Partiforening

_________________________________________________________________________

Bemærkning fra Jan Thiemann
Kære Socialdemokrat i Tornved/Jernløse partiforening

Som I alle er orienteret om, sendte vi i begyndelsen af september et brev til vores formand Mette Frederiksen og til Hovedbestyrelsen. Brevet omhandlede vores utilfredshed med, at vores parti rykkede tydeligt mod højre i flygtningedebatten, og bl.a. havde stemt for at Danmark ikke skulle modtage kvoteflygtninge. Brevet er vedheftet denne mail.
Vi har nu fået et svar fra Mette, som du kan læse her. Jeg er glad for svaret, fordi det klart udtrykker noget af den ansvarlighed som vi har savnet i debatten. Og fordi brevet klart adskiller sig fra den voldsomme og nedgørende retorik, som vil bl.a. finder hos Dansk Folkeparti og andre på den blå/sortefløj.

 
Svaret fra Mette Frederiksen

Kære Jan W. Thiemann og partiforeningen i Tornved/Jernløse
Mange tak for jeres henvendelse af 5. september 2018 om partiets politik i forhold til kvoteflygtninge.
Danmark skal selvfølgelig hjælpe, når mennesker sendes på flugt. Det har vi altid gjort, det gør vi, og det skal vi fortsat blive ved med. Samtidig er det nødvendigt at holde fast i, at vi skal have en udlændingepolitik i Danmark, som gør, at vi kan få integrationen til at fungere herhjemme.
Vi står i en historisk flygtninge- og migrantkrise, hvor millioner af mennesker er drevet på flugt fra krig og ufred. De har brug for vores hjælp og beskyttelse. Det vil vi ikke vende ryggen. Samtidig må vi erkende, at den demografiske udvikling i Afrika og klimaforandringerne alene, sandsynligvis vil betyde at migrationspresset på Europa kun vil vokse i de kommende årtier. Det er vi også nødt til at forholde os til.
Socialdemokratiets mål er ikke at hjælpe færre eller mindre. Tværtimod. Vores mål er at hjælpe flere og mere på en måde, hvor vi ikke ødelægger vores eget samfund undervejs i processen.
Og når vi siger, at antallet har en betydning for vores evne til at integrere nye medborgere i det danske samfund, gælder det jo i første omgang alle flygtninge – også kvoteflygtninge. Det er klart, at der så er nogle kvoteflygtninge, som er meget udsatte og særligt sårbare, de syge og de handicappede. Den gruppe skal vi være særligt opmærksomme på. Og dem mener vi, at der bør findes en løsning for, uanset hvordan det går med integrationen
Vi har selv foreslået at etablere asylcentre i Nordafrika, hvor de personer, der er forfulgte flygtninge og har et reelt beskyttelsesbehov, kan opnå beskyttelse. For sandheden er den, at vores nuværende asylsystem grundlæggende set er inhumant og dysfunktionelt. Siden 2015 har titusindvis af mennesker mistet livet på den farefulde vej igennem Sahara eller i gummibåde på Middelhavet. For langt de fleste har rejsen til Europa taget årevis og kostet dyrt – både økonomisk og menneskeligt. De har betalt menneskesmuglere alt hvad de ejer for adgangsbilletten til Europa, og undervejs er de blevet udsat for vold, mishandling og menneskehandlere. Og så er der alle dem, der ikke klarer turen. Det er en voldsom humanitær katastrofe, som udfolder sig lige nu for vores øjne.
Hvis vi vil hjælpe flere og mere, er vi nødt at bryde menneskesmuglernes logik, ligesom vi er nødt til at investere massivt i fred og udvikling i nærområderne. Derfor er vi heller ikke imod at tage kvoteflygtninge. Tværtimod. Vi vil i virkeligheden gerne derhen, hvor alle flygtninge, der kommer til Danmark, at de kommer via netop FN’s ordning om kvoteflygtninge.
Med venlig hilsen
Mette Frederiksen